espa
facebookinstagram
el

 

 

Εξειδίκευση Εφαρμογής Ε.Π

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετεί μία νέα στρατηγική προσέγγιση στον προγραμματισμό για τα Επενδυτικά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) όπως αυτή αποτυπώνεται στα έγγραφα προγραμματισμού.

Δίνεται έμφαση στα παρακάτω:

 • Περισσότερο στρατηγική εστίαση και στοχοθέτηση των πόρων στην ανάπτυξη και την απασχόληση
 • Λεπτομερέστερη αποτύπωση της στρατηγικής και του τρόπου επίτευξης των στόχων
 • Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
 • Έμφαση στην εταιρική σχέση
 • Εξασφάλιση κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων για επιτυχείς επενδύσεις μέσω των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων

Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 αποτελεί στρατηγικό κείμενο και ως εκ τούτου δεν αποτυπώνει το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή διαχείριση και παρακολούθησή του με δράσεις και επενδυτικές προτεραιότητες, σαφή χρονοπρογραμματισμό ενεργοποίησης εξαιτίας των μη εκπληρούμενων θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων ή αυτοδεσμεύσεων, κλπ.

Οι εν λόγω πληροφορίες αποτυπώνονται σε ένα διαφορετικό έγγραφο το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το αρ. 19 του Ν. 4314/2014, και φέρει τον τίτλο Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ).

Στόχος του εγγράφου εξειδίκευσης εφαρμογής είναι να :

 • αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης για την έκδοση προσκλήσεων, την παρακολούθηση, την ενεργοποίηση και υλοποίηση του ΕΠ, με σαφέστερη αποτύπωση των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και χρονοπρογραμματισμό των αναγκαίων ενεργειών,
 • διασφαλιστεί, κατά το δυνατό, η υλοποίηση της στρατηγικής του εγκεκριμένου ΕΠ
 • αποτυπωθούν και συμπεριληφθούν στο στάδιο της υλοποίησης, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις που (ενδέχεται να) υπάρχουν και αποτελούν πρόβλημα για την ενεργοποίηση των δράσεων
 • υποστηρίξει την ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των Δικαιούχων και εμπλεκόμενων φορέων.
 • προσδιορίσει τους φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν δράσεις του Ε.Π.
 • διασφαλίσει, κατά το δυνατό, τη συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ

Το έγγραφο εξειδίκευσης συντάσσεται κατά φάσεις από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

1ο έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ Κρήτη 2014-2020

2ο έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ Κρήτη 2014-2020

3ο έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ Κρήτη 2014-2020

4ο έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ Κρήτη 2014-2020