espa
facebookinstagram
el

 

 

Κατάλογος δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με την ΑΠ. 1996/29-3-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας Κρήτης, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και λοιπόν φορέων του Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν.  Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης– Μονάδα Γ΄ - Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο σχετικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.


Απόφαση Δημιουργίας Καταλόγου

Σχετική Νομοθεσία

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ


 

1η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον καταλόγο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (μέχρι 21-3-2016)

2η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον καταλόγο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 22-3-2016 μέχρι 15-4-2016)

3η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον καταλόγο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 16-4-2016 μέχρι 23-5-2016)

4η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον καταλόγο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 24-5-2016 μέχρι 6-7-2016)

5η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον καταλόγο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 7-7-2016 μέχρι 7-9-2016)

6η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον καταλόγο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 8-9-2016 μέχρι 12-10-2016)

7η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον καταλόγο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.