facebookinstagram
el

 

 

Επίσκεψη της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κας Corina Crețu στην Κρήτη

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα Corina Crețu πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κρήτη, το χρονικό διάστημα από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2015. Κατά την παραμονή της στην Κρήτη, η Επίτροπος :

 • Συμμετείχε σε υψηλού επιπέδου συνάντηση σχετική με την Έξυπνη Εξειδίκευση με τίτλο “RISΕ HIGH-LEVEL WORKSHOP ON THE IMPACT OF SMART SPECIALISATION STRATEGIES ON POCKETS OF EXCELLENCE AND REGIONAL GROWTH”. Η συνάντηση οργανώθηκε από τις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής και Έρευνας-Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Περιφέρεια Κρήτης και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης.
 • Συμμετείχε στις εργασίες του διευρυμένου Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο : “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ JUNCKER” που οργανώθηκε στο Ηράκλειο, από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ και το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, καθώς και την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επισκέφτηκε έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και σήμερα αξιοποιούνται από τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κρήτης. Τα έργα αυτά είναι :
  • Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του 13ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου
  • Η κατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο καθώς και η προμήθεια σύγχρονου βιοϊατρικού εξοπλισμού
  • Η επανέκθεση κειμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών
  • Η αποκατάσταση-ανάδειξη του ανακτόρου και αρχαιολογικού χώρου Κνωσού
 • Ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης τα επόμενα χρόνια και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα της Κρήτης.

Δείτε τα έργα που επισκέφτηκε η κα. Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής:

Έργο : Επανέκθεση κειμηλίων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών

Προϋπολογισμός : 900.000 €

Δικαιούχος :  Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού χώρου μουσειακών προδιαγραφών στο εσωτερικό του ναού της Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών Ηρακλείου που φιλοξενεί την επανέκθεση των κειμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μέσω του έργου έγινε η προσαρμογή του χώρου, η προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και φωτιστικών, η εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας, συστήματος πυρόσβεσης, συστήματος κλιματισμού, καθώς και η εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου (διαδραστικά συστήματα, συσκευές προβολής εικόνας κλπ), ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.Το έργο αναστήλωσης και αποκατάστασης του ναού, χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κ.Π.Σ

Έργο : ΙTE – Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης, π/υ 4.014.755 €

Προϋπολογισμός : 4.014.755 €

Δικαιούχος : Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ΙΤΕ

Το έργο αφορά στην κατασκευή κτιρίου 1.300,29 τ.μ. στο campus του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την στέγαση των ερευνητικών εργαστήριων Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και στην προμήθεια ειδικού εξοπλισμού. Το νέο κτήριο περιλαμβάνει χώρους εργαστηρίων, χώρους έρευνας και ανάπτυξης, και χώρους προσομοίωσης δραστηριοτήτων και εφαρμογών που σχετίζονται με τη Διάχυτη Νοημοσύνη. Οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται σε επιλεγμένους τομείς της καθημερινής ζωής όπως είναι η κατοικία, η εργασία, η υγεία, ο πολιτισμός, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία. Η εργαστηριακή μονάδα περιλαμβάνει χώρους προσομοίωσης στους οποίους πραγματοποιείται ενσωμάτωση και συνδυασμός των επιμέρους τεχνολογιών σε ολοκληρωμένα Έξυπνα Περιβάλλοντα (π.χ., «έξυπνο σπίτι», «έξυπνος χώρος εργασίας»). Η κάθε θεματική περιοχή υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας αφενός την απαιτούμενη βασική υποδομή Διάχυτης Νοημοσύνης (π.χ., αισθητήρες, αυτοματισμοί, οθόνες, δίκτυα), και αφετέρου τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που απαιτείται για την εξομοίωση του σχετικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των χρηστών σε αυτό (π.χ., ηλεκτρονικός εξοπλισμός σπιτιού ή εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών υγείας).Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων 2007-2013.

Έργο : Ανέγερση 13ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Προϋπολογισμός : 1.507.505 €

Δικαιούχος : Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Το έργο αφορά στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του 13ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου δυναμικότητας 40 νηπίων, σε γήπεδο 661,77 τμ. Στο κτίριο περιλαμβάνονται: γραφείο νηπιαγωγών, αίθουσες δραστηριοτήτων νηπίων, χώροι υγιεινής νηπίων, προσωπικού, ΑμεΑ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και σίτισης, χώρος ανάπαυσης νηπίων, κουζίνα και βοηθητικοί χώροι. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

ΈργοΚατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

Προϋπολογισμός : 19.594.038 €  

Δικαιούχος : Υπουργείο Υγείας και Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Το έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή προσθήκης τριώροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», το οποίο θα περιλαμβάνει Λειτουργικά Τμήματα που συμπληρώνουν την κτιριακή του υποδομή, ώστε να καλύψει τις σημερινές απαιτήσεις εξυπηρέτησης της Υγειονομικής του Περιφέρειας.

Το κτίριο αυτό θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο Νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα. Η συνολική δυναμικότητα των νέων πτερύγων σε κλίνες ανέρχεται συνολικά σε 80 κλίνες Παθολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας, 3 κλίνες σε Εφημερία και 3 κλίνες σε Μονάδα ειδικών λοιμώξεων.

Η συνολική μικτή επιφάνεια των νέων πτερύγων θα είναι 6.530,33 τ.μ. κατανεμημένη σε 4 επίπεδα (Υπόγειο, Ισόγειο και 2 Ορόφους).

Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και εν μέρει από το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 (Έργο phasing).

Έργο : Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

Προϋπολογισμός :1.636.573 €

Δικαιούχος : Βενιζέλειο – Πανάνειο Νοσοκομείο

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ΒΙΤ στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς και σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου. Επιπλέον αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου αξονικού τομογράφου 64 τομών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Έργο :  Αποκατάσταση-ανάδειξη ανακτόρου και αρχαιολογικού χώρου Κνωσού,

Προϋπολογισμός : 920.000 €

Δικαιούχος : Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Το έργο αφορά αναστηλωτικές εργασίες, συντήρηση κινητών ευρημάτων: πχ συντήρηση μινωικών πίθων από χώρους του ανακτόρου, συντήρηση επιφανειών, κατασκευή-βελτίωση στεγάστρων, ανακεραμώσεις-επισκευές στεγών, έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση, διαδρομές επισκεπτών – πλατώματα θέασης, πινακίδες σήμανσης πληροφόρησης, φυτεύσεις στα διαμορφωμένα πρανή του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013.