facebookinstagram
el

 

 

Ολοκληρωμένα έργα του ΕΠ Κρήτη & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

ΛΙΜΑΝΙΑ

Έργο : Λιμάνι Σητείας

Προϋπολογισμός : 2.480.116 €

Δικαιούχος : Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Το έργο αφορά στην κατασκευή επιβατικού λιμένα στην πόλη της Σητείας, στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης. Συγκεκριμένα αφορά στην κατασκευή εσωτερικού προβλήτα, ο οποίος εξασφαλίζει μήκος κρηπιδώματος 133 μ. και ωφέλιμο βάθος 8,5 μ., στην επέκταση προσήνεμου μόλου κατά 107,2 μ. διατομής ωφέλιμου πλάτους 9 μ. και βάθους 12 μ. και στην κατασκευή ακρομολίου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και εν μέρει από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (έργο γέφυρα). Το έργο δίνει τη δυνατότητα ελλιμενισμού επιβατικών πλοίων που διασύνδεουν την Κρήτη με τα νησιά του Αιγαίου και τον Πειραιά, αλλά και τη δυνατότητα ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, τα οποία επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Έργο : Δρόμος Καρτερός – Επισκοπή

Προϋπολογισμός : 4.334.810 €

Δικαιούχος : Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Το έργο αφορά στην βελτίωση της επαρχιακής οδού Καρτερός -Επισκοπή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, μήκους 8,84 χλμ και πλάτους 10,00 μ, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων νέων διανοίξεων συνολικού μήκους 1,0 χλμ. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων, συνδετήριων κλάδων, τοίχων αντιστήριξης, αποκατάστασης υφιστάμενου οδικού δικτύου, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σήμανσης και φύτευσης, καθώς και εργασίες ηλεκτροφωτισμού των κόμβων.

Το έργο συνδέει τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης και την τουριστική ζώνη της Βόρειας Κρήτης με την ενδοχώρα της ΠΕ Ηρακλείου επιτυγχάνοντας ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής, αλλά και διάχυση των τουριστών από τις παράκτιες τουριστικές περιοχές, στην ενδοχώρα της Κρήτης.

Έργο : Κατασκευή Α/Κ Αγίου Σώζοντα

Προϋπολογισμός : 1.480.010 €

Δικαιούχος : Περιφέρεια Κρήτης

Το έργο αφορά στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αγίου Σώζοντα του Οδικού Άξονα Ηράκλειο-Βιάννος. Ο κόμβος Αγίου Σώζοντα χωροθετείται μεταξύ των κόμβων Σκαλανίου και Κουνάβων και εξυπηρετεί τη σύνδεση των Αρχανών με το Ηράκλειο. Κατασκευάστηκε με την μετατροπή του οδικού άξονα Ηράκλειο – Βιάννος από δίιχνο (που είναι σήμερα) σε τετράιχνο και αποτελείται από 6 κλάδους και 2 κυκλικούς κόμβους.

Με την ολοκλήρωση του έργου παραδίδεται προς χρήση ο κόμβος στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης βελτιωμένος ως προς την οδική ασφάλεια, την ταχύτερη πρόσβαση ενώ παράλληλα θα προσφέρει ελάφρυνση των τοπικών κυκλοφοριακών φόρτων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕΙ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Έργο : ΙTE – Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης

Προϋπολογισμός : 4.014.755 €

Δικαιούχος : Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και ΙΤΕ

Το έργο αφορά στην κατασκευή του κτιρίου και στην προμήθεια του εξοπλισμού του ite1εργαστηρίου διάχυτης νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) .Το κτήριο με συνολική κάλυψη 1.300,29 τ.μ., κατασκευάστηκε στο campus του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το νέο κτήριο περιλαμβάνει χώρους εργαστηρίων, χώρους έρευνας και ανάπτυξης, και χώρους προσομοίωσης δραστηριοτήτων και εφαρμογών που σχετίζονται με τη Διάχυτη Νοημοσύνη. Οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται σε επιλεγμένους τομείς της καθημερινής ζωής όπως είναι η κατοικία, η εργασία, η υγεία, ο πολιτισμός, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία. Η εργαστηριακή μονάδα περιλαμβάνει χώρους προσομοίωσης στους οποίους πραγματοποιείται ενσωμάτωση και συνδυασμός των επιμέρους τεχνολογιών σε ολοκληρωμένα Έξυπνα Περιβάλλοντα (π.χ., «έξυπνο σπίτι», «έξυπνος χώρος εργασίας»). Το έργο συμβάλει στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε τομείς αιχμής, καθώς και στην εξασφάλιση προϋποθέσεων αριστείας των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εφαρμογών ΤΠΕ στοΙΠ/ΙΤΕ.

Έργο : Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στα νέα κτίρια των τμημάτων επιστήμης υπολογιστών και μαθηματικών και στο κτίριο της κεντρικής βιβλιοθήκης Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Προϋπολογισμός : 2.619.375 €

Δικαιούχος : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ομάδα των έργων αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των τμημάτων επιστήμης υπολογιστών και μαθηματικών vivlio2και κεντρικής βιβλιοθήκης στην πανεπιστημιούπολη Βουτών του Παν/μιου Κρήτης. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την επίπλωση γραφείων, αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, τον εξοπλισμό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε υπολογιστική υποδομή, οπτικοακουστικά συστήματα για τα αμφιθέατρα, για αίθουσες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης και αίθουσες διδασκαλίας. Επιπλέον, στο κτήριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών δημιουργήθηκε ένα Κέντρο Δεδομένων για το σύνολο του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διαθέτει αποθηκευτικό χώρο δεδομένων, παρέχει υπηρεσίες μέσω ιδεατών μηχανών και δυνατότητες υπολογισμών υψηλών επιδόσεων για απαιτητικές ερευνητικές δραστηριότητες. Τέλος στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης εγκαταστάθηκε ο αναγκαίος εξοπλισμός προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση και των τεσσάρων υφιστάμενων Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης σε ενιαίο χώρο.

Με τα έργα αυτά έγινε δυνατή η μετεγκατάσταση όλων των σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης και η αναβάθμιση βασικών υποδομών που υποστηρίζουν το Παν/μιο αλλά και την Περιφέρεια εν γένει, όπως το Κέντρο Δεδομένων και η Βιβλιοθήκη.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Έργο : Ανάπλαση – διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του Παλαιοντολογικού Μουσείο Ρεθύμνου

Προϋπολογισμός : 1.675.207 €

Δικαιούχος : Δήμος Ρεθύμνης

Το έργο αφορά στην ανάπλαση – διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου στην πόλη του Ρεθύμνου. Η περιοχή διαμορφώθηκε με νέα πεζοδρόμια, θέσεις στάθμευσης, ηλεκτροφωτισμό και αστικό εξοπλισμό. ενώ υλοποιήθηκε η υπογείωση των εναέριων δικτύων ΔΕΗ στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Το έργο εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης της πόλης του Ρεθύμνου, το οποίο επιδιώκει την αναβάθμιση της περιοχής γύρω από το Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, ένα σημαντικό μνημείο και μουσείο της πόλης, διευκολύνοντας την προσβασιμότητα των επισκεπτών και των κατοίκων. Το έργο αναβαθμίζει τόσο την περιοχή που περιβάλλει το μνημείο όσο και το ίδιο το παλαιοντολογικό μουσείο Ρεθύμνου.

Έργο : Ανάπλαση Οδού Αριστοτέλους Δήμου Χανίων

Προϋπολογισμός : 743.434 €

Δικαιούχος : Δήμος Χανίων

Η οδός Αριστοτέλους αποτελεί κεντρική κυκλοφοριακή αρτηρία της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, η οποία αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα που συνδέει την πόλη των Χανίων με το αεροδρόμιο Χανίων. Το έργο αφορά στη διαπλάτυνση και ανάπλαση της οδού σε μήκος περίπου 850 μ.

Το έργο συμβάλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή του Ακρωτηρίου και Αεροδρομίου, με όρους ταχύτητας και ασφάλειας της μετακίνησης, με παράλληλη αισθητική αναβάθμιση και εξυπηρέτηση των κατοίκων από τον αστικό εξοπλισμό που τοποθετήθηκε κατά μήκος της οδού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έργο : Προστασία και ανάδειξη της λίμνης Αγιάς Χανίων

Προϋπολογισμός : 712.305 €

Δικαιούχος : Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Η λίμνη της Αγιάς Χανίων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Κρήτης. Το έργο αφορά σε επεμβάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της λίμνης , ως πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυτική ζώνη της λίμνης που αποτελεί και την κεντρική είσοδό της, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανατολική ζώνη ανέπαφη, καθώς εκεί υπάρχουν τα πιο ευαίσθητα στοιχεία του οικοσυστήματος της λίμνης. Με το έργο πραγματοποιήθηκαν : Η διαμόρφωση κύριας και δευτερεύουσας εισόδου-πρόσβασης, με στοιχεία ενημέρωσης-εκπαίδευσης των επισκεπτών, η διαμόρφωση διαδρόμων κίνησης πεζών και ποδηλάτων, η κατασκευή παρατηρητηρίων με πληροφοριακό υλικό, με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Έργο : Επέκταση ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου

Προϋπολογισμός : 1.591.523 €

Δικαιούχος : Δήμος Αγ. Νικολάου

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών επέκτασης του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου με την κατασκευή νέας κυψέλης ταφής (4η), η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 22 στρέμματα και θα υποδέχεται 10.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως. Ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου καταλαμβάνει έκταση 121 στρεμμάτων και λειτουργεί από το 2000. Διαθέτει 3 Κυψέλες εκ των οποίων οι 2 έχουν κλείσει και αποκατασταθεί. Η διάρκεια ζωής της νέας κυψέλης υπολογίζεται σε 7,5 χρόνια και θα καλύψει ανάγκες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σημαντικών αστικών κέντρων της ΠΕ Λασιθίου, μέχρις ότου ολοκληρωθούν τα έργα μηχανικής διαλογής που προβλέπει ο νέος ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Έργο : Επισκευή Στεγάστρων αρχαιολογικού χώρου Μαλίων

Προϋπολογισμός : 594.683 €

Δικαιούχος : Υπουργείο Πολιτισμού – Δ/νση εκτέλεσης έργων Μουσείων και Πολιτιστικών κτιρίων

Το έργο αφορά στην επισκευή και ενίσχυση των υπαρχόντων στεγάστρων προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Μαλίων στο Δήμο Χερσονήσου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τρία τοξωτά στέγαστρα, το “Δυτικό”, το “Κεντρικό” και το “Ανατολικό”, κατασκευασμένα το έτος 1989. Οι επεμβάσεις που έγιναν αποσκοπούσαν στη διατήρηση της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων στεγάστρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στα φορτία σχεδιασμού της αρχικής μελέτης κι όχι της περαιτέρω αναβάθμισης με νεότερα κριτήρια σχεδιασμού.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες προστασίας του σημαντικότατου αρχαιολογικού χώρου των Μαλίων, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Έργο : Στερέωση – αποκατάσταση και ανάδειξη του μετώπου της Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη,

Προϋπολογισμός : 1.654.697 €

Δικαιούχος : Δήμος Ηρακλέιου

Η Βενετσιάνικη Πύλη Ιησού στα τείχη του Ηρακλείου αποτελεί πύλη με μεγάλο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον για την πόλη του Ηρακλείου. Αποκαταστάθηκε στατικά και αρχιτεκτονικά και στο εσωτερικό της έχει εγκατασταθεί η μόνιμη έκθεση για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, ο τάφος του οποίου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτήν. Το έργο περιλαμβάνει την αναστήλωση του μετώπου της βενετσιάνικης Πύλης Ιησού, έργο του Μικέλε Σανμικέλι που αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής της πόλης. Η ανάδειξη του μνημείου ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση κατάλληλου φωτισμού ανάδειξης στις όψεις του. Έγινε η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Μουσείου.

 

Έργο : Αποκατάσταση διδύμου κτηρίου στο Φρούριο Φορτέτσα Ρεθύμνου

Προϋπολογισμός : 181.424 €

Δικαιούχος : Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Το έργο αφορά στην  μετατροπή του διδύμου κτηρίου στο Φρούριο Φορτέτσα της πόλης του Ρεθύμνου σε επισκέψιμο χώρο. Εκτελέσθηκαν στερεωτικές εργασίες στις τοιχοποιίες και στις θολωτές κατασκευές, κατασκευές νέων επιχρισμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων, ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και αναδιάρθρωση του αμέσου περιβάλλοντος χώρου.

Το Φρούριο της Φορτέτσας αποτελεί ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα φρούρια της Κρήτης, στο χώρο του οποίου πραγματοποιούνται σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι ένας χώρος υψηλής επισκεψιμότητας στην καρδιά της παλιάς πόλης Ρεθύμνου.

 

Έργο : Αποκατάσταση Ι.Ν. Παναγιάς Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο Λασιθίου

Προϋπολογισμός : 199.943 €

Δικαιούχος : Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο Μεραμπέλλου του Δήμου Αγ. Νικολάου, είναι Μεσοβυζαντινός Ναός του τύπου του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο, με προσθήκη νάρθηκα ενετικής περιόδου. Σώζεται μικρό μέρος του τοιχογραφικού διακόσμου. Ο ναός είχε υποστεί αλλοιώσεις λόγω πολλών νεώτερων επεμβάσεων και παρουσίαζε σοβαρές παραμορφώσεις. Το έργο που υλοποιήθηκε αφορά στην αποκατάσταση της τελικής μορφής του μνημείου και συγκεκριμένα : στην αποκατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με επιχρίσματα, στην τοποθέτηση συστήματος ελκυστήρων και απόδοσης φέρουσας ικανότητας του κίονα, στην αποκατάσταση του δαπέδου, στην κατασκευή κουφωμάτων, στην ανασυναρμολόγηση σε άλλη θέση του κωδωνοστασίου και στην τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης.

Ο ναός συγκαταλέγεται στα μνημεία που συνθέτουν το δίκτυο Βυζαντινών και Μεσοβυζαντινών Μνημείων της Κρήτης.

Έργο : Επανέκθεση κειμηλίων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών

Προϋπολογισμός : 900.000 €

Δικαιούχος : Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού χώρου μουσειακών προδιαγραφών στο εσωτερικό του ναού της Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών Ηρακλείου που φιλοξενεί την επανέκθεση των κειμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μέσω του έργου έγινε η προσαρμογή του χώρου, η προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και φωτιστικών, η εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας, συστήματος πυρόσβεσης, συστήματος κλιματισμού, καθώς και η εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου (διαδραστικά συστήματα, συσκευές προβολής εικόνας κλπ), ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού δημιουργήθηκε ένα μουσείο της εκκλησιαστικής τέχνης και λατρείας στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου υψηλής επισκεψιμότητας.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Έργο : Προσθήκη σε έκταση και ύψος και προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Νικολάου

Προϋπολογισμός : 690.877 €

Δικαιούχος : Δήμος Αγίου Νικολάου

Το έργο αφορά στην επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου με την προσθήκη ορόφου και την επέκταση της κουζίνας του υφιστάμενου κτιρίου (Ισόγειο), καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού (έπιπλα, εξοπλισμός κουζίνας, ειδικά υλικά επίστρωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κλπ). Ο σχεδιασμός του ορόφου του κτιρίου ακολουθεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού (προσανατολισμός, ανοίγματα, σκιάσεις ημιυπαίθριοι).

Με το έργο αυτό αναβαθμίζονται οι υποδομές φύλαξης βρεφών και νηπίων στο αστικό κέντρο του Αγ. Νικολάου, σε σύγχρονους και ιδιόκτητους χώρους.

Έργο : Αποκατάσταση ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος για χρήση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην παλιά πόλη Ρεθύμνου

Προϋπολογισμός : 397.816 €

Δικαιούχος : Δήμος Ρεθύμνου

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ενός ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 6 βρεφών και 15 νηπίων. Το κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όλοι οι χώροι, με την βοήθεια και υδραυλικού ανελκυστήρα να είναι προσπελάσιμοι από ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο του έργου έγιναν εργασίες καθαιρέσεων, ενίσχυσης της θεμελίωσης, ενίσχυσης των υφιστάμενων τοίχων, επιστρώσεις, επενδύσεις, χρωματισμοί, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ.

Με το έργο αυτό αναβαθμίζονται οι υποδομές φύλαξης βρεφών και νηπίων στο αστικό κέντρο του Ρεθύμνου, σε σύγχρονους και ιδιόκτητους χώρους.

ΥΓΕΙΑ

Έργο : Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης

Προϋπολογισμός : 1.941.161 €

Δικαιούχος : Κτιριακές Υποδομές AE (τέως ΔΕΠΑΝΟΜ)

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου : • Αξονικός Τομογράφος (16 τομών). • Σύστημα βιντεολαπαροσκόπησης. • Ψηφιακός Ορθοπαντομογράφος. • Υπερηχοτομογράφοι. • Φορητός Υπερηχοκαρδιογράφος. • Ακτινολογικό μηχάνημα και φορητά ακτινολογικά. • Κλίνες νοσηλείας και κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). • Κλίβανος ατμού. • Απινιδωτές με μόνιτορ και απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη. • Αναπνευστήρες. • Φορεία ασθενών, μεταβλητού ύψους. • Μόνιτορς (ΜΕΘ/Εμφραγμάτων και φορητά)

Το έργο αναβάθμισε ουσιαστικά τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους της ΠΕ Ρεθύμνου, αλλά και στο μεγάλο αριθμό τουριστών που δέχεται η περιοχή.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Έργο : Ανέγερση 13ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

Προϋπολογισμός1.507.505 €

Δικαιούχος : Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Το έργο αφορά στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του 13ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου δυναμικότητας 40 νηπίων, σε γήπεδο 661,77 τμ. Στο κτίριο περιλαμβάνονται: γραφείο νηπιαγωγών, αίθουσες δραστηριοτήτων νηπίων, χώροι υγιεινής νηπίων, προσωπικού, ΑμεΑ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και σίτισης, χώρος ανάπαυσης νηπίων, κουζίνα και βοηθητικοί χώροι.

Με το έργο αυτό αναβαθμίζονται οι υποδομές προσχολικής εκπαίδευσης στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου, σε σύγχρονους και ιδιόκτητους χώρους..

Έργο : Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χανίων

Προϋπολογισμός : 2.322.644 €

Δικαιούχος : Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Το έργο αφορά στην ανέγερση του 8ου Γυμνασίου της πόλης των Χανίων. Συγκεκριμένα, κατασκευάσθηκε ένα βιοκλιματικό τριώροφο κτήριο με υπόγειο. Το συνολικό εμβαδό του κτηρίου μαζί με το υπόγειο  είναι 3.390,24 τ.μ.  Επιπλέον, έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου όπου χωροθετούνται οι αθλοπαιδιές.

Το έργο αναβάθμισε τις υπηρεσίες υποχρεωτικής εκπαίδευσης στους μαθητές ενός μεγάλου αστικού κέντρου της Κρήτης.