facebookinstagram
el

 

 

Το Πρόγραμμα

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από 8 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες (προγραμματικές περιφέρειες), με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Κρήτης είναι το Ε. Π.«Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85%.Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται επίσης στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Οι παρεμβάσεις που αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης αναφέρονται σε 4 Άξονες Προτεραιότητας ως ακολούθως:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Βοήθεια Εφαρμογής
Οι παρεμβάσεις που αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5-11-2007 και έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις της Ε.Ε.