Ενημερωτικό Δελτίο
Οκτώβριος 2015
Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη
Φίλες και φίλοι
Βασική αρχή στην άσκηση της πολιτικής μας είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση κάθε  ενδιαφερόμενου πολίτη για το έργο που επιτελείται προκειμένου να υπάρχει κατανόηση και διαφάνεια σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται.
 
Επίσκεψη της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κας Corina Crețu στην Κρήτη
Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα Corina Crețu πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κρήτη, το χρονικό διάστημα από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2015.

 

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020»

Πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στις 29 Ιουνίου 2015, η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

Το έργο της ΕΥΔ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης (άρθρο 7 του Ν.4314/2014) είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ολοκληρωμένα έργα του ΕΠ Κρήτη & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 χρηματοδοτεί περισσότερα από 500 αναπτυξιακά έργα στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, της αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Περισσότερα από 250 έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δοθεί σε χρήση στους πολίτες της Κρήτης. Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε σταδιακά τα έργα αυτά σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου.