Navigation Menu

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  250.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας Αστυρακίου και των δρόμων που την περιβάλλουν. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι: • Η πλακόστρωση της πλατείας Αστυρακίου και των παρακείμενων οδών. • Η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών και ραμπών πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους. • Η τοποθέτηση και κατασκευή καθιστικών. • Η φύτευση νέων δέντρων και θάμνων. • Η εγκατάσταση φωτιστικών και λοιπές εργασίες. Με τα φωτιστικά αυτά επιτυγχάνεται ο γενικός φωτισμός της πλατείας και των οδών.

 • Έργο

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΙ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν. 4 ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  74.980

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο βoρειοανατολικό τμήμα του οικισμού Κρασίου του Δήμου Χερσονήσου. Συνολικά, προβλέπεται να κατασκευαστούν 328,91μ. αγωγών ακαθάρτων και τα αντίστοιχα φρεάτια.

 • Έργο

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  155.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην καμπάνια τουριστικής προβολής του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και τη δημιουργία αναγνωρίσιμης ταυτότητας για το τουριστικό του προϊόν, όπως εκφράζεται μέσα από ένα πλέγμα υποδομών, υπηρεσιών και δράσεων που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για την ανάπτυξη και υποστήριξη του εγχώριου και του ξένου τουρισμού. Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιούνται σύγχρονα και ελκυστικά αλλά και εύχρηστα και διαχρονικά, κατά το δυνατό, μέσα προβολής.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Έργο

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  60.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά τη διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων για τα έτη 2012 και 2013. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει: – Τη χάραξη και σήμανση της/των διαδρομής/ών των αγώνων, – Την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών διαδρομής, – Παρουσιάσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, – Δράσεις προβολής-δημοσιότητας, – Υποστήριξη της διοργάνωσης και – Προμήθεια εξοπλισμού διοργάνωσης. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί συνέχεια ανάλογων διοργανώσεων που γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη και στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ειδικά, και φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχή για τη θεσμοθέτησή της σε ετήσια βάση ως διοργάνωση με αναγνωρίσιμη ταυτότητα (brand name), σε μια προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ ΚΤΙΡΊΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΚΘΕΤΗΡΊΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΊΟΥ
 • Έργο

  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  721.827,96

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση του πρώην δημοτικού κτιρίου του Δήμου Τυλίσου και τη μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο. Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη την ανάγκη της περιοχής αλλά και του Δήμου γενικότερα να αποκτήσει ένα σύγχρονο χώρο, τεχνολογικά εξοπλισμένο που να μπορεί να φιλοξενήσει και να εκθέσει έργα παλαιών αλλά και σύγχρονων καλλιτεχνών, προχώρησε στην αλλαγή χρήσης του κτιρίου από Δημαρχείο σε Εκθετήριο του Δήμου Μαλεβιζίου. Το ακίνητο (οικόπεδο) έχει εμβαδόν 2.326,52 τ.μ. και βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Τυλίσου και συγκεκριμένα στην είσοδο του οικισμού. Παράλληλα, γίνεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου με δημιουργία χώρων πρόσβασης και στάθμευσης ΑμεΑ. Έχει γίνει επίσης πρόβλεψη για την κατασκευή εισόδων – εξόδων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ΑμεΑ καθώς και αντίστοιχου ανελκυστήρα.

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»
 • Έργο

  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ»
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  174.736,26

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη δημιουργία υπαίθριας Δημοτικής Αγοράς στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Συγκεκριμένα, αφορά στην προμήθεια κινητού εξοπλισμού, ώστε να μπορεί η υπαίθρια αγορά να λειτουργεί κατά περίπτωση σε διαφορετικούς χώρους και οικισμούς του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Ο συνολικός κινητός εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους και συνδυασμούς, ανάλογα με το θέμα και το περιεχόμενο του γεγονότος και γι αυτό το λόγο σχεδιάστηκε για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες αλλά και να μπορεί να προσαρμόζεται λειτουργικά σε διαφορετικούς δημόσιους υπαίθριους χώρους τόσο εντός όσο και εντός οικισμών. Εκτός από την προβολή – πώληση των τοπικών προϊόντων, στην υπαίθρια αγορά: • Θα γίνονται προβολές και ενημερωτικές ομιλίες που θα αφορούν την τοπική οικονομία και πολιτισμό. • Θα γίνονται συνοδευτικά πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τοπικά καλλιτεχνικά σχήματα και ομάδες.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  271.647,11

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση –ανάπλαση και αναβάθμιση μέρους των κεντρικών δημοτικών δρόμων του οικισμού Μυρτιάς, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.600 τ.μ. και την ενοποίηση του με τμήμα του οικισμού στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ανάπλασης. Ειδικότερα προβλέπεται : 1)Κατασκευή φρεατίων – εσχαρών για τη συλλογή ομβρίων υδάτων 2)Τοποθέτηση φωτιστικών 3)Κατασκευή πεζοδρομίων 4)Κατασκευή κράσπεδου πάχους 0,15μ. 5)Ασφαλτική στρώση οδοστρώματος 6)Ράμπες Α.μ.Ε.Α. 7)Ειδική σήμανση όδευσης τυφλών 8)Κατασκευή τμημάτων οδού με βιομηχανικό δάπεδο και κυβόλιθο από γρανίτη 9)Διαβάσεις πεζών. 11)Έργα ΟΚΩ

 • Έργο

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ Δ.Ε.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  756.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Πισκοπιανό του Δήμου Χερσονήσου. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει την κατασκευή καθιστικών χώρων, διαδρομών περιπάτου και παιδικής χαράς. Περιλαμβάνεται επίσης η φύτευση, ο ηλεκτροφωτισμός του χώρου καθώς και οι απαιτούμενες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, προμήθειες πιονιών σκακιέρας, κάδων απορριμμάτων, υδρογείου σφαίρας και οργάνων παιδικής χαράς.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ
 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ Δ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  92.800

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Κέντρου Βοριτσίου Δημοτικής Ενότητας Γουβών προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα και να φιλοξενήσει κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Επιπλέον θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου (φύτευση, πεζοδρόμια περιμετρικά του κτιρίου και ράμπα σύνδεσης του κτιρίου με την παρακείμενη οδό για εξυπηρέτηση ΑμεΑ).

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  129.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του πετρόκτιστου Ανεμόμυλου των Γωνιών. Δημιουργία ενός αλωνιού, καθιστικών, χώρων πρασίνου και βρύσης στο χώρο που γειτνιάζει με τον ανεμόμυλο, καθώς και δύο επιπέδων στάσης και θέας στο νοτιοδυτικό τμήμα.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  145.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Σγουροκεφαλίου, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.250 τ.μ., καθώς και τμήματος των συμβαλλόμενων δημοτικών οδών. Η διαμόρφωση της πλατείας περιλαμβάνει φυτεύσεις μεμονωμένων δέντρων για σκίαση, την κατασκευή φυτεμένων παρτεριών, τη δημιουργία καθιστικών χώρων με παγκάκια από σκυρόδεμα και επένδυση από ερυθρελάτη, καθώς και τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου. Οι υφιστάμενες φυτεύσεις διατηρούνται, ενώ ανακατασκευάζονται τα παρτέρια των δύο κεντρικών δέντρων της πλατείας.

 • Έργο

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Δ.Ε. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  145.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες επιστρώσεων σε οδούς (πεζόδρομους) εντός του οικισμού της Επισκοπής.Συγκεκριμένα, προβλέπεται: α) επίστρωση 1.100 τ.μ. περίπου με γαρμπιλομπετό και β) επίστρωση 250 τ.μ. περίπου με ακανόνιστες πλάκες. Πριν την τελική επίστρωση των δρόμων, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης με νέο, καθώς και αντικατάσταση των αντίστοιχων παροχών, συνδέσεων και φρεατίων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΟΊΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΈΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΚΑΜΆΡΙ ΔΉΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΊΟΥ
 • Έργο

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  354.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση του παλιού πετρόκτιστου σχολείου στον οικισμό Καμάρι του Δήμου Μαλεβιζίου και τη μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο οίνου και αμπέλου. Το κτίριο θα εξοπλιστεί με όλες τις σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις φωτισμού, ελέγχου επιπέδων υγρασίας και πυρασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπεται κατασκευή βοηθητικού κτίσματος στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για χώρους υγιεινής και αποθήκη. Τέλος, προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και, επιπλέον, έχει γίνει πρόβλεψη για την κατασκευή εισόδων – εξόδων και ραμπών που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ΑμΕΑ.

 • Έργο

  ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΜΙΡΑ Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 4
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  251.253,2

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση-αποκατάσταση υφιστάμενου παλαιού κτιρίου για την λειτουργία του ως Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στα Αμιρά Δήμου Βιάννου. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (ηλεκτρονικού & γενικού) για τις ανάγκες λειτουργίας του Μουσείου καθώς και η δημιουργία εκθεσιακού υλικού προβολής του Μουσείου (γραφιστική επιμέλεια έκθεσης του Μουσείου και δημιουργία ιστοσελίδας & dvd-rom).

 • Έργο

  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ, Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  167.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αναμόρφωση πλατείας πλατάνου και στην ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο Κράσι του Δήμου Χερσονήσου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις: Α) Αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου, οι εργασίες στοχεύουν στην βελτίωση των συνθηκών αερισμού του ριζικού συστήματος του αιωνόβιου δέντρου, και είναι σύμφωνες με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης για την κήρυξη αυτού ως διατηρητέο μνημείο της Φύσης.B) Ολοκλήρωση της ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.

 • Έργο

  ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  65.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενιαίου δικτύου φυσιολατρικών-πεζοπορικών μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών στο δήμο Αρχανών Αστερουσίων, με σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την προσέλκυση ντόπιων και ξένων επισκεπτών που θα θελήσουν να γνωρίσουν τους πλούσιους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους του δήμου. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση πινακίδων ένδειξης, πινακίδων σήμανσης και πινακίδων πληροφοριακών σε κομβικά σημεία, στα σημεία θέας, στις αφετηρίες ή / και τερματισμούς των μονοπατιών και δίπλα σε επιλεγμένα σημεία ιδιαίτερου γεωμορφολογικού, οικολογικού και ευρύτερα περιβαλλοντικού, αλλά και ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  842.600

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και  οδών εντός του οικισμού Καστελλίου. Αναλυτικότερα, προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 1) Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου Αφέντη Χριστού, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Δημοτικού Καταστήματος του Καστελλίου. 2) Περίφραξη Αρχαιολογικού χώρου Αγίου Γεωργίου. 3) Αποπεράτωση πλακόστρωσης οδού Σαρανταπόρου. 4) Πλακόστρωση οδών Κορομηλά Λούτρας και Κνωσσού. 5) Πλακόστρωση οδών Κόρακα Καλλέργη Χορταράκια. 6) Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Κορομηλά, με τοποθέτηση νέων οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία πέτρινου καθιστικού και τοποθετείται μία κρήνη από πέτρα. 7) Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Κόρακα. 8) Ανάπλαση χώρου στάθμευσης και πρασίνου Νηπιαγωγείου Καστελλίου.

 • Έργο

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  174.991,9

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου πληροφοριακής σήμανσης για τους επισκέπτες της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου. Η σήμανση θα έχει ως στόχο, να πληροφορήσει τον επισκέπτη για τα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός των οικισμών, όπως την παρουσία βυζαντινών και νεότερων μνημείων εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού και σε μια ακτίνα περίπου 2 χιλιομέτρων γύρω από αυτό και για τις πιθανές διαδρομές περιήγησης μεταξύ αυτών των σημείων. Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει: • Την προμήθεια υλικού (hardware) και εφαρμογών (software) Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την ορθολογικότερη διαχείριση φυσικών και οικο-πολιτιστικών πόρων και αφετέρου για την προβολή της περιοχής ως τουριστικού προορισμού, μέσω της κατασκευής ψηφιακών θεματικών χαρτών δημοσιεύσιμων στο διαδίκτυο. Επιπλέον, προβλέπεται η προμήθεια Σημείων Ενημέρωσης Κοινού (Infokiosks) • Την προμήθεια θεματικών πινακίδων προσανατολισμού και άλλων πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης.

 • Έργο

  ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΩΡΩΝ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΛΟΥΜΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  520.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση και στην αισθητική αναβάθμιση τμημάτων των οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά του Δήμου Φαιστού. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης και κατασκευή εγκαταστάσεων που θα καθιστούν τον συνολικό χώρο προσπελάσιμο και λειτουργικό. Περιλαμβάνονται εργασίες όπως πλακοστρώσεις, επιστρώσεις ασφάλτου και κυβόλιθων, οδεύσεις τυφλών, εγκατάσταση φωτισμού, φυτεύσεις με καλλωπιστικά φυτά.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ & ΧΟΝΔΡΟΥ Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ & ΧΟΝΔΡΟΥ Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 4
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  670.921,61

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση υδροληψίας των οικισμών Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου &; Χόνδρου του Δήμου Βιάννου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Σπαρτί» με εγκατάσταση 2 αντλητικών συγκροτημάτων (ενός υποβρύχιου και μιας εξωτερικής πολυβάθμιας αντλίας), κατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 300 κ.μ. στον ίδιο χώρο και κατασκευή δικτύων ύδρευσης από την γεώτρηση στις υφιστάμενες δεξαμενές της Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου και σε νέα δεξαμενή που θα κατασκευαστεί στην Περβόλα Χόνδρου, χωρητικότητας 150κ.μ., με σκοπό την κάλυψη των οικισμών σε ανάγκες ύδρευσης.

 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΤΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  350.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανέγερση κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βουτών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, και συγκεκριμένα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου εμβαδού 258,88 τ.μ. δίπλα από την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το κτίριο θα είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ.

ΑΛΛΑΓΉ ΧΡΉΣΗΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΧΏΡΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΉΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΜΟΝΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΊΟΥ
 • Έργο

  ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  267.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση παλιού πετρόκτιστου σχολείου στον οικισμό Μονή του Δήμου Μαλεβιζίου και στη χρήση του ως Εκθετήριο Πολιτιστικής – Λαογραφικής Κληρονομιάς. Το κτίριο θα είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ.

 • Έργο

  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  71.955

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη δημιουργία μίας διαδραστικής διαδικτυακής πύλης παρουσίασης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με επίκεντρο τους 3 βασικούς οικιστικούς πυρήνες του Δήμου (Αρκαλοχώρι, Καστέλι, Θραψανό) σε συνδυασμό με την πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση του Δήμου. Η πύλη θα βασίζεται στην πλοήγηση μέσω χάρτη και στη χρήση ποικίλων πολυμεσικών εφαρμογών. Επιπλέον, θα παραχθεί έντυπο υλικό που θα περιλαμβάνει φυλλάδιο σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) με σκοπό την προβολή της περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 • Έργο

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  125.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου του παλαιού σχολείου Ελιάς. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου, που θα λειτουργεί αφενός μεν ως πάρκο αναψυχής, αφετέρου δε ως χώρος εξυπηρέτησης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για το λόγο αυτό, ο χώρος θα σχεδιαστεί με στόχο το να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος, και όλες οι κατασκευές, οι φυτεύσεις και ο αστικός εξοπλισμός θα τοποθετηθούν στα όριά του. Ο χώρος θα γίνει πλήρως προσβάσιμος σε όλες τις ομάδες των ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ).

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΝΟΜΟΥ 4
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  60.733,01

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αξιοποίηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου της πρώιμης Βυζαντινής εκκλησίας Αγ. Θεοδώρου, στην τοπική κοινότητα Χόνδρου του Δήμου Βιάννου. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την αναδόμηση του περιμετρικού μαντρότοιχου στον αύλειο χώρο ,την επανατοποθέτηση της κατεστραμμένης αψιδωτής πύλης,πλακόστρωση από πέτρα τοπικής προέλευσης, τοποθέτηση  φωτιστικών , χαμηλή φύτευση  και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΧΑΡΑΚΑΣ, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ)
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  396.763,97

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις ανάπλασης των οικισμών Χάρακα, Μεσοχωριού, και Μεταξοχωρίου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.  Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι: α) Μεταξοχώρι:  ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν της Θεοτόκου . β) Χάρακας:  διαμόρφωση – ανάπλαση της πλατείας του “”Ηρώου”” που χωροθετείται σχεδόν στην είσοδο του χωριού, και τμημάτων των γύρω δρόμων.  γ) Μεσοχωριό:  ανάπλαση χώρων πάρκου Μεσοχωριού .

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  786.685,46

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις ανάπλασης των οικισμών Πύργος, Τεφέλι, και Λιγόρτυνος του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι: α) ΠΥΡΓΟΣ: ανάπλαση του υπάρχοντος κεντρικού δημοτικού δρόμου του Πύργου – πλατείας πρώην Δημαρχείου β) ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ:  ανάπλαση  του  κεντρικού δημοτικού οδικού δικτύου – εισόδου του οικισμού. γ) ΤΕΦΕΛΙ: ανάπλση οδών.

 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.700.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ενός πετρόκτιστου διώροφου κτιρίου με υπόγειο στον οικισμό Αρχανών για να εξυπηρετήσει χρήσεις εκπαιδευτικές/πολιτιστικές. Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: • Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών και εξωτερικών κουφωμάτων.  • Αντικατάσταση ξύλινων δαπέδων και ψευδοροφών. • Δημιουργία WC. • Κατασκευή νέου ανελκυστήρα. • Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. • Αναβάθμιση και βελτίωση της προσβασιμότητας του περιβάλλοντα χώρου.

 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  327.000

Περιγραφή

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή ενός ανοικτού θεάτρου στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών. Πρόκειται για μια υποδομή που θα αποτελείται από κερκίδες κατασκεασμένες με τοπική πέτρα χωρητικότητας περίπου 350 θεατών οριοθετημένες από κλιμακωτούς πέτρινους τοίχους συνοδευόμενες από υπερυψωμένη σκηνή σε συνέχεια της οποίας κατασκευάζεται κτήριο παρασκηνίων. Στην είσοδο του θεάτρου τοποθετήται μικρο κτήριο με χρήση εκδοτηρίου εισητηρίων – κυλικείου και συνεχώμενες τουαλέτες . Κατασκευάζονται οι απαραίτητοι διάδρομοι και κλίμακες για την οριζόντια και κατακόρυφη επικοινωνία του θεάτρου. Τέλος υλοποιούνται οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ( ύδρευση , αποχέτευση , κλιματισμός , φωτισμός ) των κτηρίων και του περιβάλλοντα χώρου καθως και οι απαραιτητες προσβασεις των θεατων ενω παραλληλα δημιουργουνται θεσεις σταθμεσης.

 • Έργο

  ΚΑTΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ “ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ” ΣΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.567.000

Περιγραφή

Το έργο υλοποιείται στη θέση Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου και αφορά ένα σύγχρονο πολυχώρο που μπορεί να φιλοξενήσει ποικίλες δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Το κτήριο του Πολιτιστικού Κέντρου αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, το κτήριο 1 και το κτήριο 2. Οι χώροι που προκύπτουν έχουν ως βασικό πυρήνα αυτό του κυρίως χώρου ανάπτυξης δραστηριοτήτων (κτήριο 1): ένας μεγάλος, ενιαίος, διώροφος με υπόγειο χώρος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την ανάπτυξη καθισμάτων σε ένα σενάριο υποστήριξης θεάματος (θέατρο, κινηματογράφος, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις), ή κατάρτισης/ενημέρωσης (σεμινάρια, διαλέξεις), ή/και οργάνωσης τραπεζοκαθισμάτων στα πλαίσια δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τοπικά ήθη και έθιμα και εν γένει αναγκών του οικείου πληθυσμού.  Στο κτήριο 2 το οποίο είναι ισόγειο, οργανώνονται οι χώροι υποδοχής του κοινού (φουαγιέ, πληροφορίες και κυλικείο) καθώς και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι.

 • Ανά Περιφερειακή ενότητα 
 • Ανά Δήμο 
 •  Επιλογές φίλτρων
 • Ανά κατηγορία έργου