Navigation Menu

 • Έργο

  ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΟΠΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΛΑΚΩΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.167.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή του δρόμου που συνδέει την επαρχιακή οδό Αγ. Νικόλαος- Λακώνια με την είσοδο του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Αγ. Νικολάου, συμπεριλαμβανομένων και των δικτύων κοινής ωφέλειας, τα οποία διέρχονται από αυτήν. Το μήκος του δρόμου είναι 1.411,2 μ. με αρχή τον ισόπεδο κόμβο που δημιουργείται επί της επαρχιακής οδού Αγ. Νικόλαος – Λακώνια (περίπου 1.030μ. από τα φανάρια με την εθνική οδό Αγ. Νικόλαος – Σητεία) και τέλος την είσοδο του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου.  Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: – χωματουργικά έργα, – τεχνικά έργα, – οδοστρωσία, ασφαλτικά , – σήμανση – ασφάλιση της οδού. Προβλέπεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος, η τοποθέτηση 0,5 χλμ. στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων πληροφοριακών, ρυθμιστικών και επικινδύνων θέσεων, – φυτεύσεις κατά τμήματα, – ηλεκτροφωτισμός του ισόπεδου κόμβου. Επίσης θα τοποθετηθεί αγωγός ακαθάρτων για την μεταφορά των λυμάτων της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του ΒΙΟΠΑ στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης του Αγίου Νικολάου.

 • Έργο

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.650.000

Περιγραφή

Το  έργο αφορά στην τοποθέτηση νέων ή αντικατάσταση  φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας συνολικού μήκους 21.550 μ, με βάσει τις νέες ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λασιθίου, με κύριο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των επαρχιακών δρόμων.

ΛΙΜΆΝΙ ΣΗΤΕΊΑΣ (Β’ ΚΑΙ Γ’ ΦΆΣΗ)
 • Έργο

  ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ (Β’ ΚΑΙ Γ’ ΦΑΣΗ)
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.646.868,97

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή του επιβατικού λιμένα Σητείας. Το εν λόγω έργο χαρακτηρίζεται ως έργο γέφυρα και αφορά στην κατασκευή εσωτερικού προβλήτα, ο οποίος εξασφαλίζει μήκος κρηπιδώματος 133 μ. και ωφέλιμο βάθος 8,5 μ., στην επέκταση προσήνεμου μόλου κατά 107,2 μ. διατομής ωφέλιμου πλάτους 9 μ. και βάθους 12 μ. και στην κατασκευή ακρομολίου. Στην χρονική περίοδο εφαρμογής του Γ’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εσωτερικού προβλήτα εκτός από τις ανωδομές. Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή μήκους 50μ. από την επέκταση του προσήνεμου μόλου. Στην χρονική περίοδο εφαρμογής του ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκε η επέκταση του προσήνεμου μόλου (μήκος 57,2 μ.) και οι ανωδομές του εσωτερικού προβλήτα και προσήνεμου μόλου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΔΡΌΜΟΥ ΣΗΤΕΊΑ – ΠΑΛΑΊΚΑΣΤΡΟ – ΖΆΚΡΟΣ : ΤΜΉΜΑ ΑΓΊΑ ΦΩΤΙΆ – ΠΑΛΑΊΚΑΣΤΡΟ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ – ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ – ΖΑΚΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ – ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  4.748.863,97

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Σητεία – Παλαίκαστρο – Ζάκρος στο τμήμα του από Αγία Φωτιά έως Παλαίκαστρο. Πρόκειται για το τμήμα του πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου Σητεία – Παλαίκαστρο – Ζάκρος,  συνέχεια του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης), που εξυπηρετεί τις ανατολικότερες περιοχές του Νομού Λασιθίου μετά την πόλη της Σητείας. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 11,48 χλμ. από τα οποία τα 3,3 αφορούν παραλλαγές ενώ τα υπόλοιπα βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων του υφιστάμενου δρόμου οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Το πλάτος του ασφαλτικού οδοστρώματος είναι 8,50 μ. Προβλέπεται: 1. Η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, επενδύσεις τάφρων με σκυρόδεμα, αποκατάσταση τάφρων σε διασταυρώσεις με αγροτικούς δρόμους με σωληνωτούς αγωγούς, μικροί τοίχοι αντιστήριξης κ.λπ. 2. Η διαγράμμιση του οδοστρώματος, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πληροφοριακών πινακίδων ρυθμιστικών και επικινδύνων θέσεων, καθώς και φυτεύσεις κατά τμήματα. 3. Η διαμόρφωση δύο ισόπεδων διασταυρώσεων για τη σύνδεση με τον οικισμό «Διόνυσος» (SOE) και με τον επαρχιακό δρόμο προς Μ. Τοπλού – Βάϊ . 4. Η θωράκιση με φυσικούς ογκόλιθους σε σημεία όπου έχει παρουσιαστεί έντονο φαινόμενο διάβρωσης της ακτής και κατακρήμνιση του απότομου βραχώδους πρανούς, δημιουργώντας κίνδυνο για την ευστάθεια του δρόμου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΝΌΤΙΟΣ ΟΔΙΚΌΣ ΆΞΟΝΑΣ ΚΡΉΤΗΣ / ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΑΡΆΚΑΜΨΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΆ – ΜΑΚΡΎ ΓΙΑΛΟΎ – ΑΝΆΛΗΨΗΣ
 • Έργο

  ΝΟΤΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ – ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  7.825.025,99

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην «Ολοκλήρωση της παράκαμψης Κουτσουρά – Μακρύ Γιαλού – Ανάληψης» συνολικού μήκους 6,5 χλμ. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως «έργο γέφυρα» από το Γ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ . Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Πλήρης κατασκευή τμήματος περίπου 3,5 χλμ. της Παράκαμψης από Κουτσουρά (εργασίες χωματουργικές, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση κ.λπ.). 2. Αποπεράτωση τμήματος 3χλμ. που έχει κατασκευαστεί μερικώς στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ και η οποία περιλαμβάνει δύο άνω διαβάσεις υφιστάμενων δρόμων, αποκατάσταση παράπλευρου αγροτικού δικτύου, μετατόπιση αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) και ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών. 3. Διαμόρφωση τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων σύνδεσης της Παράκαμψης με υφιστάμενους κύριους κάθετους δρόμους. 4. Μετατοπίσεις δικτύων ΔΕΗ 5. Συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις  για την κατασκευή των παράπλευρων δρόμων και κόμβων.

ΔΙΆΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΚΎΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΟΔΙΚΉΣ ΑΡΤΗΡΊΑΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ
 • Έργο

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.010.140,36

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην διάνοιξη, διαμόρφωση και αισθητική αναβάθμιση της κύριας περιφερειακής οδού στην επέκταση του σχεδίου πόλης του Αγίου Νικολάου. Οι χρήσεις γης στις περιοχές που εξυπηρετούνται είναι κατοικία, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές κατοικίες, αθλητικές δραστηριότητες, αναψυχή κλπ. Η νέα περιφερειακή οδός θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ελάφρυνση της κυκλοφορίας σε άλλες οδούς της πόλης του Αγίου Νικολάου. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι : • Εκσκαφές με μηχανικά μέσα για την κατά πλάτος και ύψος διάνοιξη των οδών. • Κατασκευή επιχωμάτων για την διαμόρφωση των οδών. • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης πρανών και οριοθέτησης ιδιοκτησιών. • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην στέψη των τοίχων. • Κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους τουλάχιστον 1,50μ με άμεση και ασφαλή προσβασιμότητα για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας. • Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών. • Κατασκευή αγωγών κοινής ωφέλειας ( αποχέτευσης – ύδρευσης – ομβρίων ). • Ασφαλτόστρωση των οδών. • Φύτευση δένδρων. • Οριζόντια και κάθετη σήμανση των οδών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Ανά Περιφερειακή ενότητα 
 • Ανά Δήμο 
 •  Επιλογές φίλτρων
 • Ανά κατηγορία έργου