Navigation Menu

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ : ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ : ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.580.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση της επαρχιακής οδού Ανωγείων – Γωνιών , που διέρχεται από το κέντρο του οικισμού Ανωγείων, από το κέντρο Υγείας Ανωγείων μέχρι τον κόμβο στο Αχλαδάκι , μήκους 800 μ. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : – Επιστρώσεις (διαφόρων τύπων) πεζοδρομίων και διαμορφώσεις – αποκαταστάσεις. – Δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών (Σχάρες αποχέτευσης ομβρίων, φωτισμός). – Δημιουργία των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. – Φυτεύσεις σε σημεία που πρέπει να αποκατασταθεί μερικώς το αστικό τοπίο. – Δημιουργία των απαραίτητων καθιστικών σε κομβικά σημεία και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού. Δίδεται βάρος στην χρήση παραδοσιακών δομικών υλικών ώστε να αναδεικνύονται και τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία του περιβάλλοντα δομημένου χώρου.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ – ΑΛΦΑ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ – ΑΛΦΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  570.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης της κύριας δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Αλφάς με τον οικισμό Ελεύθερνας του Δήμου Μυλοποτάμου. Τo υπό βελτίωση οδικό τμήμα έχει συνολικό μήκος 3.238,79 μ., και κατά το μεγαλύτερο τμήμα του έχει χωμάτινο κατάστρωμα. Η ελάχιστη διατομή του καταστρώματος της οδού με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι 5,50 μ. Τα υψομετρικά χαρακτηριστικά των οδών δεν μεταβάλλονται. Στην περιοχή επέμβασης υπάρχουν μικρά ρέματα τα οποία δεν έχουν οριοθετηθεί και για την διάβαση τους θα κατασκευαστούν μικρά τεχνικά. Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν: • Τεχνικά: – Κατασκευή πέντε (5) σωληνωτών τεχνικών Φ1000. – Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε μήκος 1480,00 μ. – Ξηρολιθοδομή σε μήκος 105,00 μ και μέσου ύψους 0,50 μ. κατόπιν υποδείξεων της Εφορίας Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων. • Οδοστρωσία – Ασφαλτικά: – Κατασκευή μιας εξισωτικής στρώσης με ΠΤΠ 0150,προκειμένου να επιχωθούν τάφοι, κατόπιν απαίτησης της Εφορίας Κλασικών & Προιστορικών Αρχαιοτήτων. – Διαμόρφωση τελικών κλίσεων κι επικλίσεων. – Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας (υπόβαση – βάση) πλην του τμήματος που υπάρχει ήδη παλαιός ασφαλτοτάπητας. – Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Επιπλέον, θα γίνουν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες, η τελική διαγράμμιση οδοστρώματος και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΥΖΑΡΙ ΕΩΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
 • Έργο

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΥΖΑΡΙ ΕΩΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  955.560,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό του Πετροχωρίου στη θέση Βυζάρι με την Επαρχιακή Οδό Ρέθυμνο – Μάντρες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει • Χωματουργικές εργασίες (διαπλατύνσεις τμηματικά, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων στο μήκος κατασκευής των τοιχίων αντιστήριξης και εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων απορροής ομβρίων, εκσκαφές τάφρων συλλογής ομβρίων). • Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών • Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων  • Κατασκευή επενδεδυμένης  • Κατασκευή οδοστρωσίας  • Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης στην επιφάνεια οδοστρωσίας.  • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα  σε όλο το μήκος της οδού (2.386,39 μ).Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  893.718

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα Ρεθύμνου,σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. Μέσω του κέντρου αυτού, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ) θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΕ ΣΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3
 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΕ ΣΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  499.513,86

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση Καψαλέ Σπηλίου της Επαρχιακής Οδού 3 Ρέθυμνο -Σπήλι -Αγ.Γαλήνη. Η αποκατάσταση θα γίνει με δύο συστοιχίες φρεατοπασσάλων σε μήκος 60 μ. Θα κατασκευασθεί σωληνωτό τεχνικό στην αρχή του έργου, επενδεδυμένη τάφρος μήκους 150 μ., οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση μήκους επίσης 150 μ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΑΝΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ)
 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΑΝΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ)
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.592.566,01

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή μίας νέας γέφυρας ανοίγματος 36μ. και των εκατέρωθεν οδικών προσβάσεων προς αυτή, συνολικού μήκους 0,725 χλμ., μεταξύ των οικισμών Άνω Ροδάκινο και Κάτω Ροδάκινο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Περιλαμβάνονται  εργασίες διάνοιξης της οδού (ορύγματα και επιχώματα), καθώς και οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού (σύμφωνα με την τυπική διατομή). Περαιτέρω, προβλέπονται εργασίες  αποχέτευσης των ομβρίων ,  κατασκευής τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων πλάτους 1,55 m σε θέσεις ορυγμάτων και υψηλών επιχωμάτων,η κατασκευή 5 εγκάρσιων τεχνικών έργων , η κατασκευή 8 τοίχων αντιστήριξης συνολικού μήκους 316,34μ., στους οποίους θα γίνουν εργασίες λιθεπένδυσης. • Για τη σήμανση της οδού προβλέπεται η εφαρμογή κατακόρυφης σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και ρυθμιστικών πινακίδων) και οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση οριογραμμών και διαχωριστικής γραμμής). • Για την ασφάλιση της οδού προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας .Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΕ – ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ – ΚΑΝΕΒΟΣ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4
 • Έργο

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΕ – ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ – ΚΑΝΕΒΟΣ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  4.638.669,08

Περιγραφή

Πρόκειται για έργο οδοποιίας μήκους 7,93 χλμ.  που αφορά νέα διάνοιξη της επαρχιακής οδού 4 (Παλέ -Αγκουσελιανά-Κάνεβος) από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό 3 (Ρέθυμνο -Σπήλι-Αγ.Γαλήνη)  στη θέση Παλέ, έως τον οικισμό Κάνεβος του Δήμου Αγίου Βασιλείου.Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις στην έκταση του δρόμου.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 13 (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΣΟΣ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ)
 • Έργο

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 13 (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΣΟΣ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ)
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  7.535.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση, με νεα χάραξη, του οδικού τμήματος Πατσός – Παντάνασσα της επαρχιακής οδού 13 “Αμαριώτικος δρόμος”, της ΠΕ Ρεθύμνου, συνολικού μήκους 2,5 χλμ. περίπου (από Χιλιομετρική Θέση 8+008,89 έως Χιλιομετρική Θέση 10+487,64) Περιλαμβάνονται  εργασίες διάνοιξης της οδού (ορύγματα και επιχώματα), καθώς και οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού (σύμφωνα με την τυπική διατομή). Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις στην έκταση του δρόμου.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΉΜΑ ΑΠΌ ΟΔΌ Ε. ΔΑΣΚΑΛΆΚΗ ΈΩΣ ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΗΣ ΠΕΟ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΉ ΟΔΌ ΠΡΟΣ ΑΡΚΆΔΙ)
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙ)
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.001.095,50

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση -διαμόρφωση του τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Ρεθύμνου, η οποία εκτείνεται από τη συμβολή της με την οδό Ε. Δασκαλάκη έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή Οδό προς Αρκάδι, συνολικού μήκους 2,29 χλμ . Σκοπός η βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλες τις κατηγορίες χρηστών (πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα), σε μια περιοχή κατοικίας και έντονης τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν:διαμορφώσεις πεζοδρομίων με διευκολύνσεις ΑΜΕΑ, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης, διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων και της Γέφυρας Πλατανιά , διαμορφώσεις των εισόδων της πόλης. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους 8 μέτρων στους οποίους τοποθετούνται φωτιστικά δρόμου και πεζόδρομου, καθώς και υδραυλικές υποδομές για την απορροή των όμβριων υδάτων , η οργανωμένη φύτευση κατά μήκος των πεζοδρομίων που διαμορφώνονται και το δίκτυο άδρευσης τους , η κατασκευή αντιολισθηρής ασφάλτου, η επαναδιαγράμμιση της οδού και των διαβάσεων πεζών, η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.087.685,31

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση τεσσάρων τμημάτων δρόμου (συνολικού μήκους 860 μ.) εντός του οικισμού Περάματος του Δήμου Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με προσβάσεις κατάλληλες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) . • Αντικατάσταση -συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. • Κατασκευή ασφαλτοτάπητα. • Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση. • Ηλεκτροφωτισμός. • Διαγραμμίσεις – διαβάσεις πεζών. • Φύτευση – δίκτυα άρδευσης. • Προστατευτικά κιγκλιδώματα , όπου απαιτείται. • Διαμόρφωση δύο κοινοχρήστων χώρων.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΔΕΛΕ – ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΔΕΛΕ – ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.134.710,46

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση -ανάπλαση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Άδελε , με τον οικισμό Αδελιανό Κάμπο που βρίσκεται στην παραλιακή – τουριστική ζώνη του Δήμου Ρεθύμνης με τις παρακάτω εργασίες: • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. • Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε ένα τμήμα του δρόμου. • Κατασκευή μικρού τοίχου αντιστήριξης. • Κατασκευή πεζοδρόμιου εκατέρωθεν της οδού και ποδηλατοδρόμου. • Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. • Κατασκευή νησίδας στην διασταύρωση με την Παλιά Εθνική Οδό. • Ηλεκτροφωτισμός. • ‘Έργα πρασίνου. • Οριζόντια και κάθετη σήμανση.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣ ΚΡΙΑΡΗ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣ ΚΡΙΑΡΗ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.720.168,43

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση του τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού που εκτείνεται από τη συμβολή της με την οδό Κριάρη έως το δυτικό όριο του Δήμου Ρεθύμνου συνολικού μήκους 1,84 χλμ., με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλες τις κατηγορίες χρηστών (πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα). Το προτεινόμενο τμήμα της Παλιάς Εθνικής Οδού συμβάλει με τον κόμβο προς το Πανεπιστήμιο που δέχεται καθημερινά μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν: • Διαμορφώσεις πεζοδρομίων με προδιαγραφές εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) – Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης. • Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων. Επίσης προβλέπεται: • η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους 8 μ. στους οποίους τοποθετούνται φωτιστικά δρόμου και πεζόδρομου, καθώς και υδραυλικές υποδομές για την απορροή των όμβριων υδάτων, • η οργανωμένη φύτευση κατά μήκος των πεζοδρομίων που διαμορφώνονται και η εγκατάσταση του δικτύου άρδευσης τους , • η κατασκευή αντιολισθηρής ασφάλτου, • η επαναδιαγράμμιση της οδού και των διαβάσεων πεζών, • η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.

ΑΝΆΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΏΝ ΓΕΡΑΚΆΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΆΣ ΚΑΙ ΝΈΑΣ ΠΌΛΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΡΕΘΎΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.101.089,81

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των Οδών Δημακοπούλου και Γερακάρη συνολικού μήκους 850 μέτρων, με στόχο την βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλες τις κατηγορίες χρηστών (πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα). Οι παραπάνω Οδοί οριοθετούν την Νέα με την Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αποξήλωση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ και η κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου.

 • Ανά Περιφερειακή ενότητα 
 • Ανά Δήμο 
 •  Επιλογές φίλτρων
 • Ανά κατηγορία έργου