Navigation Menu

14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (18/ΘΕΣΙΟ) & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 • Έργο

  14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (18/ΘΕΣΙΟ) & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  4.120.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανέγερση του 14ου 18/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ρεθύμνης και του 5ου 2/Θεσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας. Το έργο αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτίρια τα οποία θα στεγάσουν αντιστοίχως το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο. Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου είναι τριώροφο (συνολικής επιφάνειας 3.762,55 τ.μ.). Το κτίριο του νηπιαγωγείου είναι Ισόγειο (συνολικής επιφάνειας 402,33 τ.μ.). Στον αύλειο χώρο διαμορφώνονται χώροι παιχνιδιών και αυλισμού. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΔ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ.ΠΡΕΒΕΛΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΔ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ.ΠΡΕΒΕΛΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  877.000,00

Περιγραφή

Στις νοτιοδυτικές ακτές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου βρίσκεται το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το επονομαζόμενο Μονή Πρεβέλη ή Πίσω Μοναστήρι. Γύρω από το Καθολικό το αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και τον Ευαγγελισμό αναπτύσσεται σε σχήμα Π η Μονή η οποία συγκροτήθηκε τα τελευταία χρόνια της ενετοκρατίας και άκμασε τον 18ο και 19ο αιώνα. Μέχρι σήμερα έχουν αναστυλωθεί και δοθεί σε λειτουργία το Καθολικό και η δυτική πτέρυγα. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της βορειοδυτικής πτέρυγας, ενός από τα παλαιότερα τμήματα της Μονής που βρίσκεται σε συνέχεια με τα ήδη αναστυλωμένα τμήματα. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει : • Καθαιρέσεις ετοιμόρροπων τμημάτων τοιχοποιιών, όλων των δωμάτων και των μεσοπατωμάτων. Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων. • Αποκατάσταση των τοιχοποιιών που διατηρούνται. • Ανάκτηση τοιχοποιιών που καθαιρούνται. • Κατασκευή νέων επιχρισμάτων στο σύνολο των τοιχοποιιών. • Κατασκευή νέων ξύλινων μεσοπατωμάτων και μόνιμων ξυλοτύπων δωμάτων. • Κατασκευή νέων δαπέδων ισογείου και δωμάτων από σκυρόδεμα. • Κατασκευή κονιαμάτων στην άνω επιφάνεια των δωμάτων. • Αντικαταστάσεις λίθινων στοιχείων. • Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων-σκαλών. • Βερνικοχρωματισμοί-ελαιοχρωματισμοί ξύλινων κατασκευών. • Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση. • Διαμόρφωση άμεσου περιβάλλοντος χώρου. • Τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.990.540,98

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην Προμήθεια – Εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ως ακολούθως: • Αξονικός Τομογράφος (16 τομών). • Σύστημα βιντεολαπαροσκόπησης. • Ψηφιακός Ορθοπαντομογράφος. • Υπερηχοτομογράφοι. • Φορητός Υπερηχοκαρδιογράφος. • Ακτινολογικό μηχάνημα και φορητά ακτινολογικά. • Κλίνες νοσηλείας και κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). • Κλίβανος ατμού. • Απινιδωτές με μόνιτορ και απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη. • Αναπνευστήρες. • Φορεία ασθενών, μεταβλητού ύψους. • Μόνιτορς (ΜΕΘ/Εμφραγμάτων και φορητά) κλπ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  114.167,37

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου (ΔΛΤΡ) για την πρόληψη και την διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών στον επιβατικό και τουριστικό  λιμένα δικαιοδοσίας του. Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για: • την οργάνωση, πρόληψη και καταστολή της θαλάσσιας ρύπανσης  • την ενεργητική πυροπροστασία του τουριστικού Λιμένα Ρεθύμνου. Ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης συμπεριλαμβάνει: πλωτό φράγμα αντιρρύπανσης, ειδικό σκάφος αντιρρύπανσης, φορητή συσκευή περισυλλογής πετρελαιοειδών από την επιφάνεια της θάλασσας, δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών, λοιπό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός για την ενεργητική πυροπροστασία του τουριστικού Λιμένα Ρεθύμνου συμπεριλαμβάνει: πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικούς σταθμούς, αφρογεννήτριες, πυροσβεστήρες τροχήλατους και φορητούς, συστήματα συναγερμού, φωτιστικά ασφαλείας.

 • Έργο

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  80.000,00

Περιγραφή

Το έργο  αφορά στη προμήθεια εξοπλισμού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από το Δήμο Ρεθύμνου, οι οποίες έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί για την πόλη του Ρεθύμνου και αποσκοπούν στην ανάδειξη των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Προβλέπεται η προμήθεια του παρακάτω μόνιμου κινητού εξοπλισμού: • Τέντες στέγασης υπαίθριων εκδηλώσεων • Στάντ διπλής όψεως • Στάντ για κολώνες φωτισμού • Φωτογραφική Μηχανή με εξαρτήματα • Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα • Σχεδιογράφος (Plotter) • Βιντεοπροβολέας με βάση δαπέδου.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ : ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ : ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.580.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση της επαρχιακής οδού Ανωγείων – Γωνιών , που διέρχεται από το κέντρο του οικισμού Ανωγείων, από το κέντρο Υγείας Ανωγείων μέχρι τον κόμβο στο Αχλαδάκι , μήκους 800 μ. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : – Επιστρώσεις (διαφόρων τύπων) πεζοδρομίων και διαμορφώσεις – αποκαταστάσεις. – Δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών (Σχάρες αποχέτευσης ομβρίων, φωτισμός). – Δημιουργία των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. – Φυτεύσεις σε σημεία που πρέπει να αποκατασταθεί μερικώς το αστικό τοπίο. – Δημιουργία των απαραίτητων καθιστικών σε κομβικά σημεία και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού. Δίδεται βάρος στην χρήση παραδοσιακών δομικών υλικών ώστε να αναδεικνύονται και τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία του περιβάλλοντα δομημένου χώρου.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  209.000,00

Περιγραφή

Το  έργο αφορά την βελτίωση και επισκευή του κτιρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Περάματος. Συγκεκριμένα: • Βελτιώνονται, αντικαθίστανται: τοίχοι, οροφές ξηράς δόμησης, WC και λουτρά (τοίχοι, πλακίδια) και δάπεδα. • Τοποθετούνται νέα κουφώματα (εσωτερικές θύρες, εξωτερικά αλουμίνια). • Γίνονται χρωματισμοί (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) και ελαιοχρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών επιφανειών. • Κατασκευάζεται βιομηχανικό δάπεδο περιβάλλοντος χώρου. • Εγκαθίσταται νέος καυστήρας κεντρικής θέρμανσης. • Εγκαθίσταται ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος. • Αντικαθίστανται κατεστραμμένα φωτιστικά σώματα.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ – ΑΛΦΑ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ – ΑΛΦΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  570.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης της κύριας δημοτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Αλφάς με τον οικισμό Ελεύθερνας του Δήμου Μυλοποτάμου. Τo υπό βελτίωση οδικό τμήμα έχει συνολικό μήκος 3.238,79 μ., και κατά το μεγαλύτερο τμήμα του έχει χωμάτινο κατάστρωμα. Η ελάχιστη διατομή του καταστρώματος της οδού με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι 5,50 μ. Τα υψομετρικά χαρακτηριστικά των οδών δεν μεταβάλλονται. Στην περιοχή επέμβασης υπάρχουν μικρά ρέματα τα οποία δεν έχουν οριοθετηθεί και για την διάβαση τους θα κατασκευαστούν μικρά τεχνικά. Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν: • Τεχνικά: – Κατασκευή πέντε (5) σωληνωτών τεχνικών Φ1000. – Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε μήκος 1480,00 μ. – Ξηρολιθοδομή σε μήκος 105,00 μ και μέσου ύψους 0,50 μ. κατόπιν υποδείξεων της Εφορίας Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων. • Οδοστρωσία – Ασφαλτικά: – Κατασκευή μιας εξισωτικής στρώσης με ΠΤΠ 0150,προκειμένου να επιχωθούν τάφοι, κατόπιν απαίτησης της Εφορίας Κλασικών & Προιστορικών Αρχαιοτήτων. – Διαμόρφωση τελικών κλίσεων κι επικλίσεων. – Κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας (υπόβαση – βάση) πλην του τμήματος που υπάρχει ήδη παλαιός ασφαλτοτάπητας. – Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Επιπλέον, θα γίνουν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες, η τελική διαγράμμιση οδοστρώματος και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΥΖΑΡΙ ΕΩΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
 • Έργο

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΥΖΑΡΙ ΕΩΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  955.560,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό του Πετροχωρίου στη θέση Βυζάρι με την Επαρχιακή Οδό Ρέθυμνο – Μάντρες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει • Χωματουργικές εργασίες (διαπλατύνσεις τμηματικά, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων στο μήκος κατασκευής των τοιχίων αντιστήριξης και εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων απορροής ομβρίων, εκσκαφές τάφρων συλλογής ομβρίων). • Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών • Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων  • Κατασκευή επενδεδυμένης  • Κατασκευή οδοστρωσίας  • Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης στην επιφάνεια οδοστρωσίας.  • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα  σε όλο το μήκος της οδού (2.386,39 μ).Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  330.052,05

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για 3 ειδικά σχολεία και 22 τμήματα ένταξης των σχολείων του Δήμου Ρεθύμνου και περιλαμβάνει : α) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.(«Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας»,«Διαδραστικούς Πίνακες»). β) Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού. (« Έπιπλα», «Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας», «Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής», «Εξοπλισμός εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης»,«Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής»,«Εξοπλισμός εργαστηρίων κεραμικής», «Εξοπλισμός εργαστηρίων μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας», «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»). γ) Προμήθεια Ειδικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού.(«Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα», «Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης»,«Παραϊατρικός Εξοπλισμός»,«Μουσικά Όργανα».,«Είδη Βιβλιοπωλείου-Παιχνίδια»,«Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά με Αυτισμό»). Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  300.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια μηχανήματος έργου μετά ειδικού εξοπλισμού (μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων με παρελκόμενα – πολυμηχάνημα) που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Ανωγείων για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργούν οι έντονες χιονοπτώσεις των χειμερινών μηνών. Το υπό προμήθεια μηχάνημα έργου θα είναι εξοπλισμένο με τα  παρελκόμενα εξαρτήματα: • ευθεία εκχιονιστική λεπίδα, • φρέζα χιονιού, • αλατοδιανομέα.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  212.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση και επισκευή του κτιρίου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων. Βελτιώνονται ή αντικαθίστανται: Τοίχοι, οροφές ξηράς δόμησης, WC και λουτρά (τοίχοι, πλακίδια) και δάπεδα. • Τοποθετούνται νέα κουφώματα (εξωτερικά αλουμίνια) και αντικαθίστανται ή συντηρούνται τα εσωτερικά. • Τοποθετούνται νέα ερμάρια κουζίνας. • Γίνονται χρωματισμοί (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) και ελαιοχρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών επιφανειών. • Γίνεται μόνωση του δώματος. • Εγκαθίσταται νέος λέβητας και καυστήρας κεντρικής θέρμανσης και τοποθετούνται νέα θερμαντικά σώματα. • Εγκαθίσταται εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. • Εγκαθίσταται ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος. • Αντικαθίστανται κατεστραμμένα φωτιστικά σώματα. • Εγκαθίστανται  ηλιακοί θερμοσίφωνες. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  15.281,52

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για ένα τμήμα ένταξης με 11 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ανωγείων. Ο εξοπλισμός αφορά σε :”Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας”,” Διαδραστικούς Πίνακες”,” Έπιπλα”,”Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής” ,”Λοιπός Εξοπλισμός”,”Μουσικά Όργανα”,”Παιδαγωγικό Υλικό”.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • Έργο

  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  4.500.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή σύνθετης κτηριακής δομής Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ρεθύμνης σε δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στην Πολεοδομική Ενότητα Μασταμπά-Καλλιθέας, συνολικής επιφάνειας 1638.24τ.μ. Παράλληλα προβλέπεται η μετατόπιση της οδού Μαρκέλλου σύμφωνα με το σχέδιο πόλεως Το κτηριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτήρια συνολικού εμβαδού (κυρίων και βοηθητικών χώρων) 2.638,28 τ.μ. Στο ένα κτήριο θα στεγαστεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας και στο άλλο θα στεγαστούν το Κ.Α.Π.Η. και το  Κέντρο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. O Βρεφονηπιακός Σταθμός θα εξυπηρετεί 16 βρέφη, 50 νήπια και 18 νήπια με αναπηρία (σύνολο 84 παιδιά). Το δεύτερο κτήριο αναπτύσσεται σε 3 στάθμες συμπεριλαμβανομένου του υπογείου και στεγάζει το Κ.Α.Π.Η. και το Τοπικό Κέντρο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το Κ.Α.Π.Η θα εξυπηρετεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές 75 ηλικιωμένους. Το  Κέντρο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα λειτουργεί στον όροφο 2 του δεύτερου κτηρίου.  Ο περιβάλλοντας χώρος των κτηρίων φυτεύεται στο μεγαλύτερο τμήμα του και περιλαμβάνει τη διαμόρφωση για τη δημιουργία πρόσβασης προς όλες τις  εισόδους , τον ενδιάμεσο υπαίθριο χώρο και τον υπόγειο χώρο στάθμευσης. Τέλος, για τη μετατόπιση της οδού Μαρκέλλου κατασκευάζεται τοίχος αντιστήριξης στην Ανατολική πλευρά, στο οριοθετημένο ρέμα, της οδού Μαρκέλλου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  64.448,53

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού των τμημάτων ένταξης των κάτωθι σχολικών μονάδων του Δήμου Μυλοποτάμου:  Γυμνάσιο Γαράζου , 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών, 1ο 12/Θ Δημοτικό Σχολείο Περάματος , 2ο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Περάματος ,. Γυμνάσιο Περάματος ,2ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Περάματος , 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων , Γυμνάσιο Κράνας. Ο εξοπλισμός αφορά σε: Υπολογιστές, Μηχανές γραφείου, Συσκευές ήχου και εικόνας , Διαδραστικούς πίνακες., Έπιπλα. ,Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας. ,Εξοπλισμό Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής., Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα., Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με προβλήματα όρασης., Λοιπό εξοπλισμό. , Μουσικά όργανα. ,Παιδαγωγικό υλικό. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  893.718

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα Ρεθύμνου,σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ασφάλειας, εντός του λιμένα, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας. Μέσω του κέντρου αυτού, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κλπ) θα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Τοπικής Λιμενικής Αρχής, μέσω δικτύου δεδομένων.

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΞΑΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  16.491,84

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης του 6θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αποστόλων του Δήμου Αμαρίου, μέσα από την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ειδικού εκπαιδευτικού του ρόλου. Ο εξοπλισμός αφορά στις παρακάτω κατηγορίες : «Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Διαδραστικός Πίνακας», «Έπιπλα», «Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας», «Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής», «Λοιπός εξοπλισμός-Μουσικά όργανα». Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΚΕΜΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ ΚΑΙ Ε ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.703.618,58

Περιγραφή

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2004 ως ενδοπανεπιστημιακός θεσμός εποπτευόμενος από τη Σύγκλητο. Σκοπός του είναι να προάγει την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Επιστήμες της Αγωγής και στις Κοινωνικές Επιστήμες. Το κτιριακό συκρότημα  που θα στεγάσει το  του ΚΕΜΕ αποτελείται από πέντε (5) κτήρια εκ των οποίων τα τρία (3) έχουν ήδη κατασκευαστεί και είναι σε λειτουργία (τα κτίρια Α, Β και Γ). Το έργο αφορά στην κατασκευή των κτιρίων Δ και Ε (των οποίων οι χώροι περιλαμβάνουν: 14 εργαστήρια, για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση, 4 γραφεία, λουτρά και λουτρά ΑΜΕΑ, χώρους κινήσεων και χώρους βοηθητικούς – μηχανοστασίων στο υπόγειο) καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΕ ΣΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3
 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΕ ΣΠΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  499.513,86

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση Καψαλέ Σπηλίου της Επαρχιακής Οδού 3 Ρέθυμνο -Σπήλι -Αγ.Γαλήνη. Η αποκατάσταση θα γίνει με δύο συστοιχίες φρεατοπασσάλων σε μήκος 60 μ. Θα κατασκευασθεί σωληνωτό τεχνικό στην αρχή του έργου, επενδεδυμένη τάφρος μήκους 150 μ., οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση μήκους επίσης 150 μ.

 • Έργο

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  950.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή των δικτύων συλλογής εντός του οικισμού Μαρουλά του Δήμου Ρεθύμνου. Τα λύματα του Μαρουλά με δίκτυο προσαγωγής θα πέσουν στα δίκτυα της πόλης που οδηγούν στον Βιολογικό Καθαρισμό Ρεθύμνου.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.782.900

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση – διαμόρφωση παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα η περιοχή παρέμβασης αφορά στους κοινόχρηστους χώρους γύρω από το Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου και ειδικότερα σε τμήματα των οδών Δημοκρατίας, Ζυμβρακάκη και Μαρκέλλου. Η περιοχή διαμορφώνεται με νέα πεζοδρόμια, πεζόδρομο, θέσεις στάθμευσης και στοιχεία νερού. Επιπλέον θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης στην οδό Μαρκέλλου και θα κατασκευαστεί αγωγός όμβριων στην οδό Ζυμβρακάκη που συμβάλλει στον κύριο αγωγό του ρέματος που είναι εγκατεστημένος στην οδό Δημοκρατίας. Εκτός του οδοφωτισμού που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά στους διευρυμένους πεζόδρομους και διακριτικός φωτισμός του μαντρότοιχου του Μουσείου. Ειδικός φωτισμός θα χρησιμοποιηθεί στις διαμορφώσεις νερού και στα σιντριβάνια της τριγωνικής πλατείας. Τέλος προβλέπεται η υπογείωση των εναέριων δικτύων ΔΕΗ στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΝΑΡΕ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΝΕΡΑΤΖΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  390.000

Περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί στη διάσωση και ανάδειξη ενός σημαντικού μνημείου οθωμανικής αρχιτεκτονικής, του μιναρέ της Νερατζές που ανήκει στο συγκρότημα του τεμένους του Γαζή Χουσείν και κατασκευάστηκε στα 1890/1891 από την Μουσουλμανική Δημογεροντία του Ρεθύμνου. Ο μιναρές έχει συνολικό ύψος, μετρούμενο από το βόρειο αύλειο χώρο, 32,66 μ. και βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της. Οι επεμβάσεις θα απομακρύνουν άμεσους κινδύνους και θα επιτρέψουν να λειτουργήσει το μνημείο και πάλι με ασφάλεια. Θα γίνει επισκέψιμος χώρος με ιδιαίτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και παράλληλα θα αναβαθμισθεί η ευρύτερη περιοχή της παλαιάς πόλης του Ρεθύμνου.

ΑΓΟΡΆ ΔΎΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΡΕΘΎΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  40.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αγορά δύο επιβατικών αυτοκινήτων τύπου Van, για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας και των άλλων Δομών Ψυχικής Υγείας του νομού Ρεθύμνου (μετανοσοκομειακός Ξενώνας, Ξενώνας Ψυχιατρικής αποκατάστασης στον Τσεσμέ Ρεθύμνου). Η κινητή μονάδα που έχει αναπτυχθεί από το Κ.Ψ.Υ. Ρεθύμνου συνεργάζεται στενά με τα Κέντρα Υγείας του Νομού (Αγ. Φωτεινής, Περάματος, Ανωγείων και Σπηλίου) αλλά και με όλες τις υπόλοιπες μονάδες ψυχικής υγείας που λειτουργούν ή αναπτύσσονται στο Ρέθυμνο, οπότε η προμήθεια των αυτοκινήτων κρίνεται αναγκαία ώστε να μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου της.

 • Έργο

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  525.959,61

Περιγραφή

Το έργο συμπληρώνει την υφιστάμενη υποδομή διαχείρισης λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης, κεντρικούς αγωγούς, φρεάτια) του οικισμού  Σπηλίου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχείρισης λυμάτων. Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου, θα κατασκευαστεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ο αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων και λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός).

 • Έργο

  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.820.062,73

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή 2όροφου κτιρίου σχολικού συγκροτήματος εμβαδού ορόφων (ισογείου και α ορόφου) 1.815,02 τ.μ. και με υπόγειο εμβαδού 196,90 τ.μ. σε οικόπεδο εντός οικισμού Γερανίου, εμβαδού 3.277,50 τ.μ..Ο κύριος αύλειος χώρος, φιλοξενεί τις αθλητικές δραστηριότητες (γήπεδα, στέγαστρο γυμναστικής που περιλαμβάνει την αποθήκη οργάνων γυμναστικής). Στα δυτικά, κατά μήκος του ορίου του οικόπεδου, χωροθετείται το στέγαστρο το οποίο περιλαμβάνει το χώρο του φύλακα και το κυλικείο.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Έργο

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  4.721.928,26

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή σχολικού συγκροτήματος που θα κατασκευασθεί σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 8.007,94 τ.μ., στη θέση «Παναγιάς Ελιές» του οικισμού Ατσιπόπουλου του Δήμου Ρεθύμνης. Το σχολικό συγκρότημα θα στεγάσει Γυμνάσιο και Λύκειο, δυναμικότητας 270 και 180 μαθητών αντίστοιχα. Το Γυμνάσιο χωροθετείται στο Νότιο τμήμα του οικοπέδου.  Το Λύκειο χωροθετείται στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου. Το κάθε κτίριο διαθέτει κλιμακοστάσια και ανεξάρτητες εισόδους. Στη ΝΑ γωνία του οικοπέδου έχουν χωροθετηθεί οι αθλοπαιδιές.

 • Έργο

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  3.423.568,4

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει: • Την προμήθεια – κατασκευή 4 Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). Οι Ε.Ε.Λ. θα υλοποιηθούν μέσω προμήθειας, που περιλαμβάνει προκατασκευασμένες μονάδες επεξεργασίας των λυμάτων των 4 οικισμών της λεκάνης απορροής του φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης, δηλαδή των οικισμών Πατσού, Παντάνασσας, Αποστόλων, Βολεώνων. Περιλαμβάνει τα εξής: μεταφορά-τοποθέτηση-εγκατάσταση των συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας, οικοδομικές εργασίες, κατασκευή δεξαμενών-οικίσκων, υδραυλικές και ηλεκτρικές εργασίες, σύνδεση, δοκιμές – ρυθμίσεις, καθώς και την τοποθέτηση των αγωγών διάθεσης των καθαρισμένων -επεξεργασμένων λυμάτων – εκροών σε παρακείμενα ρέματα. Η επεξεργασμένη εκροή θα είναι απολύτως σύμφωνη με την ΚΥΑ οικ. 145116 ΦΕΚ 354-Β-2011. • Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των 4 προαναφερθέντων οικισμών και 8 αντλιοστασίων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης. • Την απόκτηση, με τη μέθοδο της απευθείας εξαγοράς, των απαιτουμένων εκτάσεων για την κατασκευή των Ε.Ε.Λ. των 4 οικισμών. • Την ηλεκτροδότηση των 4 εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των 8 αντλιοστασίων λυμάτων των οικισμών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Έργο

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  428.070,31

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη δημιουργία έργων υποδομής για την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής του Φαραγγιού των Μύλων στο Δήμο Ρεθύμνης. Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω: – Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης. – Δημιουργία εισόδων – εξόδου. – Δημιουργία χώρων υπαίθριου γεύματος. – Δημιουργία θέσεων θέας. – Δημιουργία δικτύου μονοπατιών – διαδρομών. – Δημιουργία σήμανσης-πινακίδων μονοπατιών-διαδρομών και λοιπών έργων υποδομής. – Προμήθεια έντυπου υλικού.

 • Έργο

  ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  550.000

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επανέκθεση των κειμηλίων της Ιεράς Μονής Αρκαδίου στον νέο μουσειακό χώρο. Ο χώρος που θα στεγάσει την έκθεση αποκαταστάθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση των εκθεμάτων, προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προθηκών για την έκθεση των κειμηλίων, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, πινακίδων εποπτικού υλικού, συστήματος συναγερμού, συστήματος πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού εξυπηρέτησης προσωπικού και κοινού, καθώς και έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  249.939,01

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη  λειτουργία των κονωνικών  δομών που θα φιλοξενηθούν στο υπό ανέγερση κτίριο  Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ρεθύμνης το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για τον βρεφονηπιακό σταθμό, το ΚΑΠΗ και το Κέντρο  πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΟΣ – ΚΑΛΑΝΔΑΡΕ – ΚΑΛΑΜΑΣ – ΠΑΣΑΛΙΤΕΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  420.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των δημοτικών οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων των οικισμών Καλλέργος, Καλανδαρέ, Καλαμάς, Πασαλίτες και Μελισσουργάκι του Δήμου Μυλοποτάμου. Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής: • Καθαίρεση -απομάκρυνση στοιχείων κατασκευών από μπετόν, ασφαλτικά κλπ. • Ανακατασκευή καταστρώματος οδών και δαπέδου κοινοχρήστων χώρων με πλακόστρωση. • Ανακατασκευή των υπολοίπων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού. • Κατασκευή όδευσης τυφλών. • Τοποθέτηση φωτιστικών στοιχείων. • Κατασκευή σε περιορισμένη έκταση αργολιθοδομών. • Κατασκευή σε περιορισμένη έκταση κιγκλιδωμάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν σε αργολιθοδομές.

 • Έργο

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  610.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των οικισμών Αρμένοι, Αγ. Γεώργιος, Κούμοι. Αναλυτικότερα: α) Οικισμός Αρμένοι Ανάπλαση του δρόμου που οδηγεί από το επαρχιακό δίκτυο στο ύψος της πλατείας προς τον παλιό Μύλο και την πλησίον προς αυτήν λιθόκτιστη κρήνη. Ο δρόμος βρίσκεται στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού των Αρμένων. β) Οικισμός Αγ. Γεώργιος Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των τεσσάρων πηγαδιών που βρίσκονται στην είσοδο του οικισμού Αγ. Γεωργίου στην αρχή του δρόμου προς τους Κούμους. Τα πηγάδια που πιθανώς είναι ενετικής εποχής έχουν δεχθεί μεταγενέστερες επεμβάσεις που αλλοίωσαν την αρχική τους μορφή (υπερύψωση στα δύο πηγάδια με λιθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα στην επίστεψη και στα άλλα δυο ολόσωμη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα). Η επέμβαση αποσκοπεί στην ανάδειξη των πηγαδιών και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τέτοιου που θα εξυπηρετεί την καλύτερη δυνατή επισκεψιμότητά τους. γ) Οικισμός Κούμοι Ανάπλαση του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Κούμων του Δήμου Ρεθύμνης Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν πλακοστρώσεις, τοποθέτηση φωτιστικών, οδεύσεις τυφλών, προμήθεια αστικού εξοπλισμού.

 • Έργο

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  915.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις ανάπλασης στους εξής οικισμούς: Μούντρος, Άγιος Κωνσταντίνος, Ζουρίδι Άνω Βαρσαμόνερο και Καλονύχτη. Το έργο περιλαμβάνει: α) τις λειτουργικές και αισθητικές αναπλάσεις αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων (όπως είναι οι πλακοστρώσεις, οι χώροι πρασίνου, χώροι στάσης των περαστικών) β) την τοποθέτηση φωτισμού τόσο για ασφαλή πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους όσο και για τη συνολική ανάδειξη τους, και γ) τη δημιουργία πρόσβασης για άτομα με προβλήματα όρασης Τα φυτά που χρησιμοποιούνται επιλέγονται από μία γκάμα φυτών της τοπικής χλωρίδας και τοποθετούνται φωτιστικά σε όλη την έκταση της περιοχής παρέμβασης.

 • Έργο

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  173.218,86

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός πολιτιστικού πάρκου με δίκτυο μονοπατιών συνολικού μήκους 524,76μ και πλάτους 1-1,5μ., σε έκταση που βρίσκεται όμορα και ανατολικά με το γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου.  Επιπλέον θα τοποθετηθούν δύο ξύλινα κιόσκια, το ένα στο βόρειο άκρο της έκτασης και το άλλο το νοτιοανατολικό όριο της έκτασης. Επίσης θα οργανωθούν θέσεις ξεκούρασης. Στις εισόδους του πάρκου θα τοποθετηθούν πινακίδες πληροφόρησης. Η έκταση θα οριοθετηθεί με πέτρινη περίφραξη.

 • Έργο

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  243.540

Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι να προβληθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτιστική παράδοση στο Δήμο Αμαρίου,  Ο χρήστης θα μπορεί μέσα από ένα διαδραστικό χάρτη (αλλά και μέσω σχετικής θεματικής κατηγοριοποίησης) να εντοπίσει και να επιλέξει την περιοχή ενδιαφέροντος αλλά και το θέμα ενδιαφέροντος του.  Η πύλη θα δημιουργηθεί σε 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Τέλος, για τις ανάγκες του έργου θα υλοποιηθεί συλλογή, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση δεδομένων και ένταξή τους σε ειδικά σχεδιασμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

 • Έργο

  ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  873.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες ανακαίνισης υφιστάμενων παλαιών σχολικών κτιρίων σε 11 οικισμούς του Δήμου Αμαρίου (Μοναστηράκι, Πετροχώρι, Βισταγή, Πλατάνια, Κουρούτες, Νίθαυρη, Αποδούλου, Αγ. Παρασκευή, Λοχριά, Άνω Μέρος και Γερακάρι), προκειμένου τα κτίρια αυτά να φιλοξενήσουν χρήσεις ενημέρωσης επισκεπτών και πολιτιστικές χρήσεις.

 • Έργο

  ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ) ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  560.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός υπαίθριου θεάτρου 300 θέσεων εντός του οικισμού Αποστόλων, με τίτλο «Υπαίθριο Θέατρο – Χώρος Εκδηλώσεων στο Πάρκο (Πλατεία) Αποστόλων», στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου του Δήμου Αμαρίου. Το θέατρο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο, ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρίου που βρίσκεται εντός του οικισμού Αποστόλων, εκτάσεως 1.370,90 μ.

 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  380.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση δύο δημοτικών κτιρίων στους οικισμούς Λαμπιώτες και Ελένες του Δήμου Αμαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού περιεχομένου. 1.Κτίριο Λαμπιωτών: Eνημέρωση-παρατήρηση της χλωρίδας του όγκου Ψηλορείτη και 2.Κτίριο Ελενών: Ενημερωτικό κέντρο με φωτογραφικό υλικό των παραδοσιακών φυτών της περιοχής του Δήμου και περιβάλλων χώρος με φυτά.

 • Έργο

  ΠΡΟΒΟΛΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  175.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη προβολή και σήμανση διαφόρων μνημείων, τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων του δήμου Ανωγείων. Στο πλαίσιο του έργου «Προβολή-Σήμανση Ανωγείων» θα υλοποιηθούν δράσεις σχεδιασμού σήμανσης και δημιουργίας υλικού προβολής της περιοχής Ανωγείων. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα εξής : 1. Δημιουργία ενιαίου Δικτύου Σήμανσης που περιλαμβάνει πινακίδες σήμανσης, πληροφόρησης & προβολής. 2. Δημιουργία πακέτου έντυπης και ηλεκτρονικής προβολής που θα περιλαμβάνει: α) Έντυπη Πληροφόρηση: -Δημιουργία Τουριστικού Οδηγού Ανωγείων. -Δημιουργία Βιβλίου-Λευκώματος για το Ιδαίον Άντρον, το σημαντικότερο λατρευτικό σπήλαιο της Κρήτης. -Δημιουργία Λευκώματος-Βιβλίου για τα Θολωτά Μητάτα του Ψηλορείτη, τις μοναδικές ξερολιθικές κατασκευές στις οποίες επιβιώνει η πανάρχαια κατασκευαστική παράδοση των εκφορικών ξερολιθικών κατασκευών που έχει τις ρίζες της στους θολωτούς τάφους της μινωικής περιόδου. -Δημιουργία Τουριστικού Χάρτη Πολιτιστικών και Φυσιολατρικών Διαδρομών της ευρύτερης περιοχής του δήμου Ανωγείων. -Δημιουργία Θεματικών Τετράπτυχων. β) Ηλεκτρονική Πληροφόρηση (Κατασκευή ιστοσελίδας, Ψηφιακή Εφαρμογή για mobile).

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ” ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  212.437,38

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο υπαίθριο θέατρο “Νίκος Ξυλούρης”, για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ανωγείων και τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει : • Υποδομή και βάσεις φωτισμού. • Προβολείς, dimmer και κονσόλα φωτισμού. • Εξέδρα αλουμινίου με τα παρελκόμενα της. • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κλειστού τύπου. • Εξοπλισμός ήχου. • Σύστημα ψηφιακού κινηματογράφου.

 • Έργο

  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  157.500,11

Περιγραφή

Ο Δήμος Αγ. Βασιλείου στοχεύει να αναδείξει το δημοτικό κτίριο της Πάνω Κρύας βρύσης θέλοντας να το μετατρέψει σε κέντρο πληροφόρησης ορειβατών. Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η ανακαίνιση του κτιρίου και η βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού. Επίσης θα γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του Κέντρου.

 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  900.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά την ανάπλαση του συνόλου των δευτερευόντων οδών του οικισμού Μαργαριτών του Δήμου Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την επίστρωσή με φυσικούς λίθους, κατασκευή υπερυψωμένων νησίδων, διαμορφώσεις με βαθμίδες στα σημεία όπου η τοπογραφία είναι ανάγλυφη, οδοφωτισμό, εξοπλισμό με καθιστικά, κατασκευή πλινθοδομών (αργολιθοδομών) και κατασκευή όδευσης για τυφλούς στους διαμορφούμενους δρόμους. Επίσης, έχουν επανασχεδιαστεί κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι, που θεωρηθήκαν σημαντικοί ως προς την εμπορική – τουριστική τους σημασία ή ως προς την αρχιτεκτονική τους αξία. Τέτοια σχεδίαση γίνεται στην κεντρική πλατεία του χωριού και σε άλλες μικρότερες πλατείες (θέσεις «περαχώρι», και «κατωχωριά»). Επίσης, λόγω του σημαντικού αριθμού επισκεπτών, που υποδέχονται οι Μαργαρίτες, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, κρίθηκε απαραίτητη και η διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην είσοδο του χωριού.  Επιπλέον, προβλέπεται οδοφωτισμός αποτελούμενος από τρεις τύπους φωτιστικών: επιτοίχεια κρεμαστά, φωτιστικούς στύλους και φωτιστικά χωνευτά σε τοίχο.

 • Έργο

  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΑΞΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  90.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση διώροφου κτιρίου που βρίσκεται στην Αξό Δήμου Μυλοποτάμου, ώστε να καταστεί δυνατή η επανάχρησή του ως «Ανοικτό πολιτιστικό κέντρο παραδοσιακών επαγγελμάτων». Το κτίριο συνολικού εμβαδού 98,90 τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου Μυλοποτάμου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της κρητικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και έχει ανεγερθεί περί το 1860.

 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΟΪΔΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  140.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση δημοτικών οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αλόϊδες του Δήμου Μυλοποτάμου. Το εμβαδόν της περιοχής παρέμβασης είναι περίπου 1100 τ.μ. Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: • Πλακόστρωση δημοτικών οδών. • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από αργολιθοδομή μονής και διπλής όψης. • Κατασκευή όδευσης τυφλών. • Τοποθέτηση φωτιστικών στοιχείων.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΉΜΑ ΑΠΌ ΟΔΌ Ε. ΔΑΣΚΑΛΆΚΗ ΈΩΣ ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΗΣ ΠΕΟ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΉ ΟΔΌ ΠΡΟΣ ΑΡΚΆΔΙ)
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙ)
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.001.095,50

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση -διαμόρφωση του τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Ρεθύμνου, η οποία εκτείνεται από τη συμβολή της με την οδό Ε. Δασκαλάκη έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή Οδό προς Αρκάδι, συνολικού μήκους 2,29 χλμ . Σκοπός η βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλες τις κατηγορίες χρηστών (πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα), σε μια περιοχή κατοικίας και έντονης τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν:διαμορφώσεις πεζοδρομίων με διευκολύνσεις ΑΜΕΑ, οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης, διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων και της Γέφυρας Πλατανιά , διαμορφώσεις των εισόδων της πόλης. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους 8 μέτρων στους οποίους τοποθετούνται φωτιστικά δρόμου και πεζόδρομου, καθώς και υδραυλικές υποδομές για την απορροή των όμβριων υδάτων , η οργανωμένη φύτευση κατά μήκος των πεζοδρομίων που διαμορφώνονται και το δίκτυο άδρευσης τους , η κατασκευή αντιολισθηρής ασφάλτου, η επαναδιαγράμμιση της οδού και των διαβάσεων πεζών, η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 13 (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΣΟΣ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ)
 • Έργο

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 13 (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΣΟΣ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ)
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  7.535.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση, με νεα χάραξη, του οδικού τμήματος Πατσός – Παντάνασσα της επαρχιακής οδού 13 “Αμαριώτικος δρόμος”, της ΠΕ Ρεθύμνου, συνολικού μήκους 2,5 χλμ. περίπου (από Χιλιομετρική Θέση 8+008,89 έως Χιλιομετρική Θέση 10+487,64) Περιλαμβάνονται  εργασίες διάνοιξης της οδού (ορύγματα και επιχώματα), καθώς και οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού (σύμφωνα με την τυπική διατομή). Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις στην έκταση του δρόμου.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΕ – ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ – ΚΑΝΕΒΟΣ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4
 • Έργο

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΕ – ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ – ΚΑΝΕΒΟΣ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  4.638.669,08

Περιγραφή

Πρόκειται για έργο οδοποιίας μήκους 7,93 χλμ.  που αφορά νέα διάνοιξη της επαρχιακής οδού 4 (Παλέ -Αγκουσελιανά-Κάνεβος) από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό 3 (Ρέθυμνο -Σπήλι-Αγ.Γαλήνη)  στη θέση Παλέ, έως τον οικισμό Κάνεβος του Δήμου Αγίου Βασιλείου.Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις στην έκταση του δρόμου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΑΝΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ)
 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΑΝΩ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 4 (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ)
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.592.566,01

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή μίας νέας γέφυρας ανοίγματος 36μ. και των εκατέρωθεν οδικών προσβάσεων προς αυτή, συνολικού μήκους 0,725 χλμ., μεταξύ των οικισμών Άνω Ροδάκινο και Κάτω Ροδάκινο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Περιλαμβάνονται  εργασίες διάνοιξης της οδού (ορύγματα και επιχώματα), καθώς και οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού (σύμφωνα με την τυπική διατομή). Περαιτέρω, προβλέπονται εργασίες  αποχέτευσης των ομβρίων ,  κατασκευής τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων πλάτους 1,55 m σε θέσεις ορυγμάτων και υψηλών επιχωμάτων,η κατασκευή 5 εγκάρσιων τεχνικών έργων , η κατασκευή 8 τοίχων αντιστήριξης συνολικού μήκους 316,34μ., στους οποίους θα γίνουν εργασίες λιθεπένδυσης. • Για τη σήμανση της οδού προβλέπεται η εφαρμογή κατακόρυφης σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και ρυθμιστικών πινακίδων) και οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση οριογραμμών και διαχωριστικής γραμμής). • Για την ασφάλιση της οδού προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας .Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.087.685,31

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση τεσσάρων τμημάτων δρόμου (συνολικού μήκους 860 μ.) εντός του οικισμού Περάματος του Δήμου Μυλοποτάμου. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: • Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με προσβάσεις κατάλληλες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) . • Αντικατάσταση -συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. • Κατασκευή ασφαλτοτάπητα. • Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση. • Ηλεκτροφωτισμός. • Διαγραμμίσεις – διαβάσεις πεζών. • Φύτευση – δίκτυα άρδευσης. • Προστατευτικά κιγκλιδώματα , όπου απαιτείται. • Διαμόρφωση δύο κοινοχρήστων χώρων.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΔΕΛΕ – ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΔΕΛΕ – ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.134.710,46

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση -ανάπλαση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Άδελε , με τον οικισμό Αδελιανό Κάμπο που βρίσκεται στην παραλιακή – τουριστική ζώνη του Δήμου Ρεθύμνης με τις παρακάτω εργασίες: • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. • Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε ένα τμήμα του δρόμου. • Κατασκευή μικρού τοίχου αντιστήριξης. • Κατασκευή πεζοδρόμιου εκατέρωθεν της οδού και ποδηλατοδρόμου. • Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. • Κατασκευή νησίδας στην διασταύρωση με την Παλιά Εθνική Οδό. • Ηλεκτροφωτισμός. • ‘Έργα πρασίνου. • Οριζόντια και κάθετη σήμανση.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣ ΚΡΙΑΡΗ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣ ΚΡΙΑΡΗ ΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.720.168,43

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση του τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού που εκτείνεται από τη συμβολή της με την οδό Κριάρη έως το δυτικό όριο του Δήμου Ρεθύμνου συνολικού μήκους 1,84 χλμ., με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλες τις κατηγορίες χρηστών (πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα). Το προτεινόμενο τμήμα της Παλιάς Εθνικής Οδού συμβάλει με τον κόμβο προς το Πανεπιστήμιο που δέχεται καθημερινά μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν: • Διαμορφώσεις πεζοδρομίων με προδιαγραφές εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) – Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης. • Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων. Επίσης προβλέπεται: • η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους 8 μ. στους οποίους τοποθετούνται φωτιστικά δρόμου και πεζόδρομου, καθώς και υδραυλικές υποδομές για την απορροή των όμβριων υδάτων, • η οργανωμένη φύτευση κατά μήκος των πεζοδρομίων που διαμορφώνονται και η εγκατάσταση του δικτύου άρδευσης τους , • η κατασκευή αντιολισθηρής ασφάλτου, • η επαναδιαγράμμιση της οδού και των διαβάσεων πεζών, • η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  90.000,00

Περιγραφή

Ο Ιερός Ναός της Κεράς Παναγιάς στο Αμάρι του Δήμου Αμαρίου ανήκει στον τύπο του τρουλλαίου σταυροειδούς εγγεγραμμένου και χρονολογείται, με βάση τις τοιχογραφίες, πιθανότατα στον 13o αιώνα. Το έργο ολοκληρώνει την αποκατάσταση του μνημείου, με τις παρακάτω εργασίες : • στερεώσεις τοιχοποιιών, καθαρισμός εσωτερικών επιφανειών από νεωτερικές επεμβάσεις και κατασκευή νέων επιχρισμάτων στο χώρο του κυρίως ναού καθώς και του παρεκκλησιού, • αποκατάσταση αυθεντικών επιπέδων και κατασκευή νέων δαπέδων από χειροποίητες πήλινες πλάκες στο χώρο του κυρίως ναού και από κουρασάνι στο χώρο του παρεκκλησιού, • αντικαταστάσεις λίθινων στοιχείων ανοιγμάτων, • αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ξύλινα σε ιδία μορφή με τα υφιστάμενα, • υποδομή για μελλοντική εγκατάσταση φωτισμού στο δάπεδο του ναού, • τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης και εκτύπωση φυλλαδίων πληροφόρησης σχετικά με το ιστορικό του μνημείου και το έργο της αποκατάστασης του. • τμηματικές επισκευές του λιθόκτιστου εξωτερικού περίβολου του ναού. • καθαρισμός-στερέωση και συντήρηση τοιχογραφιών και αρχικών κονιαμάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και του θυρώματος εισόδου.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  220.000,00

Περιγραφή

Το έργο αποκατάσταση δίδυμου κτηρίου στο φρούριο Φορτέτσα Ρέθυμνου αφορά στην  μετατροπή του κτιρίου σε επισκέψιμο χώρο. Εκτελούνται στερεωτικές εργασίες στις τοιχοποιίες και στις θολωτές κατασκευές, εργασίες κατασκευές νέων επιχρισμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων, ηλεκτρικής εγκατάστασης καθώς και ευπρεπισμός του αμέσου περιβάλλοντος χώρου.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ KAI ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ “ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ” ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΔΕΙΞΗ KAI ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ “ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ” ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  315.000,00

Περιγραφή

Το σπηλαίο «Ιδαίον Άντρον» είναι ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά σπήλαια της Μινωϊκής Κρήτης καθώς συνδέεται μυθολογικά με τον θεό Δία. Αποτέλεσε πόλο έλξης μιας μακραίωνης λατρείας, με πανελλήνιο και διεθνή χαρακτήρα. Η έρευνα και τα ευρήματα των ανασκαφών κατά τα έτη 1982-85 τεκμηρίωσαν την αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία στο Ιδαίο Άντρο από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 5° αιώνα µ.Χ. Τα πλούσια ευρήματα, πέραν της καλλιτεχνικής τους αξίας, έδωσαν πλήθος πληροφοριών για την άσκηση της λατρείας, το εμπόριο, την τέχνη και την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα. Το σπήλαιο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Προς διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί τμηματικά μεμονωμένες διαμορφώσεις (ξύλινη εξέδρα στο δάπεδο της κύριας αίθουσας, κλίμακα καθόδου στην κύρια αίθουσα, αναλημματικές ξερολιθιές στα πρανή της εισόδου του σπηλαίου). Το συγκεκριμένο έργο αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις (συμπλήρωση, ολοκλήρωση, διαμόρφωση) του σπηλαίου και του περιβάλλοντος χώρου, παρέχοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί με ασφάλεια. Στόχος του έργου είναι να καταστεί το σπήλαιο κατάλληλο να δέχεται μεμονωμένες ή οργανωμένες επισκέψεις και να αναδειχθεί ο περιβάλλοντας χώρος. Συνοπτικά προβλέπονται: • Η ολοκλήρωση των εργασιών οριοθέτησης, περίφραξης και κατασκευής κατάλληλης υποδομής φύλαξης του περιβάλλοντος χώρου. • Η μορφολογική προσαρμογή και διαμόρφωση της εισόδου στον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου. • Η υλοποίηση των αναγκαίων έργων πρόσβασης-καθόδου στο σπήλαιο και η διαμόρφωση της διαδρομής επίσκεψης. • Η κατασκευή των αναγκαίων έργων προστασίας των πρανών της εισόδου του σπηλαίου. • Ο ηλεκτροφωτισμός του σπηλαίου. • Η εγκατάσταση του αναγκαίου υλικού σήμανσης και πληροφόρησης.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.ΛΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ, ΚΟΥΜΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΑH ΓΙΩΡΓΗ, ΚΑΣΤΕΛΟΥ, ΣΩΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΟΥ, ΜΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Ε.ΛΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ, ΚΟΥΜΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΑH ΓΙΩΡΓΗ, ΚΑΣΤΕΛΟΥ, ΣΩΜΑΤΑ, ΧΡΩΜΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΟΥ, ΜΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.746.612,99

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή συμπλήρωση και αναβάθμιση των δικτύων αποχέτευσης και παροχέτευση στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.ΛΥ) Ρεθύμνου των Οικισμών: Αρμένων, Κούμων, Φωτεινού, Αη Γιώργη, Καστέλου, Σωματά, Χρωμοναστηρίου, Ρουσσοσπιτίου και Μύλων του Δήμου Ρεθύμνου Τα λύματα αυτών των οικισμών εκρέουν σε ρέματα της περιοχής τους και σε κάποιες περιπτώσεις ρέουν ανεπικάλυπτα και μέσα στους ίδιους τους οικισμούς. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η συγκέντρωση τους με δίκτυα λυμάτων μέσα στους οικισμούς και η προσαγωγή τους στο Κ.Ε.ΛΥ Ρεθύμνου για διάθεση και επεξεργασία. Ταυτόχρονα μέσα στα σκάμματα τοποθέτησης των αγωγών λυμάτων τοποθετούνται και αγωγοί ύδρευσης (εσωτερικά δίκτυα).  Γεωγραφικά και σαν οντότητα το προτεινόμενο έργο αποτελείται από δύο επιμέρους ενότητες. Την 1η αυτοτελή ενότητα με τους οικισμούς Αρμένοι , Κούμοι , Φωτεινού , Αη Γιώργη , Καστέλλου και Σωματά που με κοινό προσαγωγό (ΚΑΑ 1) οδηγούνται στα δίκτυα της πόλης και από εκεί στο Κ.Ε.ΛΥ Ρεθύμνου. Την 2η αυτοτελή ενότητα με τους οικισμούς Χρωμοναστήρι , Ρουσσοσπίτι και Μύλοι που με κοινό προσαγωγό (ΚΑΑ 2) και μέσω των δικτύων της πόλης οδηγούνται στο Κ.Ε.ΛΥ Ρεθύμνου. Για την υλοποίηση των παραπάνω θα κατασκευαστούν: 1. Δίκτυα αποχέτευσης με αγωγούς βαρύτητας συνολικού μήκους 23.503μ. 2. Δίκτυα αποχέτευσης με αγωγούς κατάθλιψης συνολικού μήκους 5.330μ . 3. Δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους 17.229μ. 4. Δίκτυα ομβρίων συνολικού μήκους 1.978μ. 5. 14 Αντλιοστάσια λυμάτων. 6. Μια Δεξαμενή (χωρητικότητας 200 κ.μ.).

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓIOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓIOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  275.000,00

Περιγραφή

Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται εντός του μικρού ομώνυμου οικισμού του Δήμου Ρεθύμνου και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Κρήτης. Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χρονολογείται στα μέσα του 11ου αιώνα και αποτελεί ένα από τους λίγους Ναούς της μεσοβυζαντινής περιόδου που έχουν διατηρηθεί στο νησί. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του Ναού ως ακολούθως: • Στερέωση-ενίσχυση -σύνδεση φερόντων στοιχείων του Ναού (τοιχοποιίες-κίονες). • Καθαίρεση και κατασκευή τεσσάρων νέων αντηρίδων στο ΒΔ τμήμα του Ναού. • Εξυγίανση θόλων-στεγανοποίηση και επίστρωση με χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου. • Περίσφιξη τρούλου-αντικατάσταση επικεράμωσης. • Αποκατάσταση αυθεντικών επιπέδων δαπέδου. • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ξύλινα-βερνικοχρωματισμός-τοποθέτηση νέων σιδεριών. • Αποκατάσταση όψεων. • Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου. • Κατασκευή νέου κωδωνοστασίου. • Συντήρηση-στερέωση τοιχογραφιών. • Δημιουργία πινακίδας σήμανσης και φυλλαδίων πληροφόρησης.

ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΡΕΙΠΩΜΈΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΎ ΚΤΊΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΎ
 • Έργο

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  401.488,99

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ενός ερειπωμένου παραδοσιακού κτίσματος στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου για τη στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 6 βρεφών και 15 νηπίων. Το κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όλοι οι χώροι, με την βοήθεια και υδραυλικού ανελκυστήρα να είναι προσπελάσιμοι από ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο του έργου γίνονται όλες οι σχετικές εργασίες (αποψίλωση και καθαρισμός της περιοχής, καθαιρέσεις, εκσκαφές για την ενίσχυση της θεμελίωσης, σκυροδέματα για την ενίσχυση των υφιστάμενων τοίχων, ξυλουργικά, σιδηρουργικά, επιστρώσεις, επενδύσεις, χρωματισμοί), καθώς και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (αποχέτευσης, ύδρευσης, ηλεκτρολογικές, πυρόσβεσης, θέρμανσης, ανελκυστήρα). Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΑΝΆΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΏΝ ΓΕΡΑΚΆΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΆΣ ΚΑΙ ΝΈΑΣ ΠΌΛΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΡΕΘΎΜΝΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.101.089,81

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των Οδών Δημακοπούλου και Γερακάρη συνολικού μήκους 850 μέτρων, με στόχο την βελτίωση της προσπελασιμότητας για όλες τις κατηγορίες χρηστών (πεζοί, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα). Οι παραπάνω Οδοί οριοθετούν την Νέα με την Παλιά Πόλη του Δήμου Ρεθύμνου. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αποξήλωση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ και η κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου.

 • Ανά Περιφερειακή ενότητα 
 • Ανά Δήμο 
 •  Επιλογές φίλτρων
 • Ανά κατηγορία έργου