Navigation Menu

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΝΟ 45) ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΝΟ 46) ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ – ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ
 • Έργο

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΝΟ 45) ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΝΟ 46) ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΙΟΥ – ΑΛΜΥΡΙΔΑΣ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.900.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην βελτίωση δημοτικού δρόμου που ενώνει το ΒΑ τμήμα του Δήμου Βάμου, από την δευτερεύουσα επαρχιακή οδό 45 μέχρι την επαρχιακή οδό 46 και με την δημοτική οδό Ξηροστέρνιου – Αλμυρίδας. Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, μικρά τεχνικά, κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα. Προβλέπεται ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος πλάτους 6,5 μ. και η κατασκευή επενδυμένης τάφρου πλάτους 1 μ. για την απορροή των όμβριων από το κατάστρωμα της οδού και στις δυο πλευρές όπου αυτό απαιτείται. Εφαρμόζεται διατομή με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας και μία λωρίδα ανά κατεύθυνση που περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3 μ. και λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 μ.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΩΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ(ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΑ) Ε.Ο.8 ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΚΛΑΔΟΣ 1
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΩΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ(ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΑ) Ε.Ο.8 ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΚΛΑΔΟΣ 1
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  864.912,90

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της δημοτικής οδού που ενώνει τον οικισμό Κοτσιανά, τον οικισμό Χαραυγή, τον οικισμό Περβολάκια και τον οικισμό Παπαγιαννάκηδες. Η αφετηρία της οδού είναι επί της Πρωτεύουσας Επαρχιακής Οδού αρ. 8 «Νωπήγια – Μαλάθυρος – Σάσαλος» εντός του οικισμού Κοτσιανά και το πέρας της επί της ίδιας Επαρχιακής οδού αρ. 8 εντός του οικισμού Παπαγιαννάκηδες. Το συνολικό μήκος της είναι 3.453,85 μ. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται: • χωματουργικές εργασίες, • τεχνικά έργα,• τοίχοι αντιστήριξης, • οδοστρωσία, • σήμανση. Στην αρχή της οδού και στο πέρας αυτής προβλέπεται η κατασκευή διαγραμμισμένης νησίδας (σταγόνα) για την διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  766.308,50

Περιγραφή

Η οδός Αριστοτέλους αποτελεί την κεντρική κυκλοφοριακή αρτηρία και συγκεντρώνει όλη την εμπορική κίνηση της Δημοτικής ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή και ανάπλαση της οδού σε μήκος περίπου 850 μ.: από την διασταύρωση με την οδό Τιμίου Προδρόμου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου. Πιο συγκεκριμένα, στο έργο περιλαμβάνεται: • Οδοστρωσία  • Δημιουργία πεζοδρομίων με καθαρό πλάτος άνω του 1,50μ. σε κάθε πλευρά. • Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης με τη κατάλληλη διαμόρφωση εσοχών πλάτους 2 μ. • Ηλεκτροφωτισμός  • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλαθάκια, κλπ.) σε ειδικά διαμορφωμένες εξοχές. • Φύτευση υψηλού πρασίνου σε ειδικά διαμορφωμένα παρτέρια.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΚΕΦΑΛΙ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΚΕΦΑΛΙ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  3.137.483,79

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες οδικής ασφάλειας στο τμήμα πριν και μετά τη σήραγγα των Τοπολίων, σε συνολικό μήκος ενός περίπου χιλιομέτρου. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί κομμάτι της επαρχιακής οδού Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα η οποία χρησιμοποιείται για τη μετάβαση στη Μονή Χρυσοσκαλίτισσας και στην περιοχή του Ελαφονησίου και η οποία ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Λόγω των σοβαρών φαινομένων βραχοκαταπτώσεων που παρατηρούνται στην περιοχή είναι αναγκαία η άμεση εφαρμογή μέτρων προστασίας, τα οποία λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες επιλέχθηκαν ώστε να εναρμονίζονται με τις τοπικές γεωμορφολογικές συνθήκες χωρίς να δημιουργούν μεγάλα τεχνικά έργα και σημαντική οπτική όχληση. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να τοποθετηθούν φράχτες ανάσχεσης καταπτώσεων και ελεύθερο μεταλλικό ή ειδικά αγκυρούμενο πλέγμα, αφού προηγουμένως γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες αποκόλλησης και απομάκρυνσης επισφαλών όγκων από τα πρανή. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα σε μήκος ενός χιλιομέτρου, η διαγράμμιση του οδοστρώματος και η τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων κινδύνου.

 • Έργο

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS
 • Δικαιούχος

  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.680.180

Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα Σούδας στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα ασφαλείας του λιμένα θα αποτελείται από: 1. Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες 2. Ηλεκτρολογικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 3. Φορητοί Φράκτες 4. Υποσύστημα εφεδρικού φωτισμού 5. Ιστοί 6. Συσκευές X-RAY 7. Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης 8. Υποσύστημα Οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων 9. Κέντρο Ελέγχου.

 • Έργο

  ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΜΥΛΟΙ – ΕΛΟΣ – ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  22.110.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην παράκαμψη του οικισμού, της σήραγγας και του φαραγγιού των Τοπολίων, καθώς και την παράκαμψη του οικισμού  Έλους στον οδικό άξονα προς Χρυσοσκαλίτισσα. Ο εν λόγω οδικός άξονας είναι ο υπ’ αριθμ. 5 επαρχιακός δρόμος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ο οποίος για το τμήμα του Καλουδιανά – Βουλγάρω – Τοπόλια – Στροβλές εντάσσεται στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο και είναι κάθετος άξονας επικοινωνίας του βόρειου τμήματος με τα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Συνοπτικά, το έργο αφορά: • στην παράκαμψη του οικισμού των Τοπολίων με νέα διάνοιξη και βελτίωση υφιστάμενου δρόμου (9.563,00 μ.) • στην παράκαμψη του οικισμού Έλους με κατασκευή νέου οδικού τμήματος μήκους 1.380 μ. και βελτίωση υφιστάμενου δρόμου μήκους 785,00μ. (συνολικό μήκος 2.165 μ.) Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: χωματουργικά, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων , κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα, σήμανση, τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας και φύτευση των επιφανειών για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. Τέλος, αντικείμενα του έργου είναι η απόκτηση γης για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών, η οποία θα γίνει με αναγκαστική απαλλοτρίωση και οι μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, άρδευσης-ύδρευσης κλπ) από τη ζώνη διέλευσης της οδού.

ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΔΡΙΑ
 • Έργο

  ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΔΡΙΑ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  5.203.498,00

Περιγραφή

Το  έργο αφορά στην ανακατασκευή του νότιου κρηπιδώματος του προβλήτα Αδρία στο λιμάνι της Σούδας, σε μήκος 265 μ. και βάθος – 9,50 μ. (ΜΣΘ), την κατασκευή οδοστρωμάτων με ασφαλτικό σκυρόδεμα στη χερσαία ζώνη του εμπορικού λιμένα Σούδας, καθώς και βυθοκορήσεις λιμενολεκάνης. Μετά την κατασκευή του έργου ολοκληρώνεται ο επιβατικός προβλήτας «Αδρία» με τους αναγκαίους χερσαίους χώρους αυτού για την εξυπηρέτηση των διακινουμένων επιβατών και οχημάτων με τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία της γραμμής Σούδα – Πειραιάς. Επίσης, επιστρώνεται τμήμα των χερσαίων χώρων του Εμπορικού Λιμένα με ασφαλτικό τάπητα και αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες διακίνησης των εμπορευμάτων του λιμένα.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  14.261.500,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση της χάραξης της υπάρχουσας επαρχιακής οδού Λάκκοι – Ομαλός σε μήκος 17.176 μέτρα, με περιορισμένες επεμβάσεις και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από την υπάρχουσα χάραξη, με κύριο γνώμονα την προστασία του τοπίου. Η υπάρχουσα οδός βελτιώνεται  με τοπικές συντμήσεις, διευρύνσεις κλειστών καμπυλών, μικρομεταβολές των κατά μήκος κλίσεων, προσθήκες νέων τεχνικών έργων (οχετών, τοίχων αντιστήριξης, τάφρων), διατήρηση των υπαρχόντων ελιγμών με αύξηση των ακτινών, χωρίς υπέρμετρη αύξηση των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων και γενικά τήρηση των χωματουργικών επεμβάσεων εντός των περιβαλλοντικά αποδεκτών ορίων.  Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις στην έκταση του δρόμου.

 • Έργο

  ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ – ΠΑΤΕΛΑΡΙ – ΓΕΡΑΝΙ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.915.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου οδικού τμήματος 906 περίπου μέτρων, στο Πατελάρι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς και νέας σύγχρονης γέφυρας, που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη γέφυρα τύπου Belley πάνω από τον χείμαρρο Κερίτη, η οποία λόγω του μικρού πλάτους της και του τύπου κατασκευής της καθίσταται επικίνδυνη στην κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες : 1. για την κατασκευή του οδικού τμήματος : • Χωματουργικά • Οδοστρωσία – Ασφαλτικά • Κατασκευή σωληνωτών οχετών και κιβωτοειδούς οχετού για την ομαλή απορροή των ομβρίων. • Σήμανση – Ασφάλεια • Φυτεύσεις • Εγκατάσταση φωτισμού 2. για την κατασκευή της γέφυρας : • Η ανωδομή της γέφυρας θα κατασκευασθεί σε μία φάση με επί τόπου χυτό σκυρόδεμα Β45 επάνω σε ικριώματα εδραζόμενα σε κατάλληλα διαμορφωμένη βάση. Το κατάστρωμα έχει συνολικό πλάτος 12.5 μ., με οδόστρωμα 2×4.25 μ. και εκατέρωθεν πεζοδρόμια 2 x 2 μ. • Τα όμβρια της γέφυρας συλλέγονται μέσω αποχετευτικών σημείων σε αγωγό ο οποίος θα διέρχεται εξωτερικά του φορέα της ανωδομής. • Η διέλευση των ηλεκτρικών (ΔΕΗ) , τηλεφωνικών (ΟΤΕ) και δικτύων ηλεκτροφωτισμού θα γίνεται μέσω σωλήνων που προβλέπονται στα πεζοδρόμια της γέφυρας. Το έργο περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις στην έκταση του δρόμου.

 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ι.Ν. ΜΙΧ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΡΟΤΟΝΤΑΣ) ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
 • Έργο

  ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ι.Ν. ΜΙΧ.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΡΟΤΟΝΤΑΣ) ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.016.380,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων χάραξης της παράκαμψης του Ιερού Ναού Μιχ. Αρχαγγέλου (Ροτόντας), από την επαρχιακή οδό έως τον οικισμό Επισκοπή του Δήμου Πλατανιά Χανίων, μήκους 1.053 μ. Εκτελέστηκαν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας , ασφαλτόστρωσης, σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού και φύτευσης. Επίσης έγιναν μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  3.208.063,64

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην διάνοιξη –ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, μήκους 1800 μ., η οποία αποτελεί μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης των Χανίων, καθώς συνδέει την πόλη με το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων (διαδρομή αστικού ΚΤΕΛ). Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν εργασίες : • Κατασκευή δικτύου ομβρίων. • Κατασκευή πεζοδρομίων. • Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. • Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης. • Ηλεκτροφωτισμός. • Έργα πρασίνου-άρδευση. • Οριζόντια και κάθετη σήμανση.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Έργο

  ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  933.941,74

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή της οδού Πειραιώς μήκους 435 μ., στην πόλη των Χανίων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν : • στη δημιουργία πλακόστρωτων πεζοδρομίων με τις απαιτούμενες ράμπες, διαβάσεις και οδηγούς τυφλών, • στη νέα ασφαλτόστρωση με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου, • στην κατασκευή δικτύου ομβρίων, • στον ηλεκτροφωτισμό με νέους στύλους, • στη φύτευση δένδρων, • στην τοποθέτηση κιγκλιδώματος ασφαλείας • στην υπογειοποίηση του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ.

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407Β, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ. 1034 ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
 • Έργο

  ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407Β, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ. 1034 ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.897.107,44

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή της οδού Εθνικής Αντίστασεως (ανακατασκευή ασφαλτικών και πεζοδρομίων) και  στην διάνοιξη – κατασκευή των υπολοίπων οδών της μελέτης ( εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, οδοστρωσίες, ασφαλτικά, κατασκευή ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβρια) Σε όλους γενικά τους δρόμους γίνεται η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και συστήματος άρδευσης όπου τοποθετείται πράσινο. Στα πεζοδρόμια τοποθετείται οδηγός τυφλών και κατασκευάζονται ράμπες και διαβάσεις. Όπου απαιτείται θα τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας κιγκλίδωμα.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑ – ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ
 • Έργο

  ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑ – ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΜΑΝΤΑΚΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.525.063,93

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη διάνοιξη – διαμόρφωση των οδών Κανδάνου, Λευκών Όρεων, Νικολάου Σκουλά, Ιωάννη Καλογερή και Αν. Μάντακα, στην πόλη των Χανίων, με: • τον καθαρισμό του χώρου από ακατάλληλες γαίες, • την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όπου απαιτείται, • την κατασκευή επιχωμάτων, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αποχέτευσης ομβρίων, κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων, • την κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, • του ηλεκτροφωτισμού των δρόμων, • τις διαγραμμίσεις , • την υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΗ, • την σήμανση και ασφάλιση, • τη φύτευση και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
 • Έργο

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.948.180,99

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην  ανάπλαση της κεντρικής οδικής αρτηρίας της τουριστικής τοπικής κοινότητας Γερανίου, Δήμου Πλατανιά, από την Χιλιομετρική Θέση (ΧΘ) 0+000 μέχρι την ΧΘ 2+220 δηλαδή σε μήκος 2.220 μ. Από αυτά, τα 715 μ. βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού Γεράνι και τα υπόλοιπα 1.505 μ εκτός των ορίων του οικισμού. Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: • επέκταση εκατέρωθεν υφιστάμενου τεχνικού (κιβωτοειδής οχετός), • κατασκευή πεζοδρομιών, • προσθήκη κατά μήκος των πεζοδρομιών στοιχείων αστικού εξοπλισμού όπως φωτιστικά δρόμου με επιστύλια καλαθάκια απορριμμάτων, καθίσματα ξύλινα με μεταλλικό σκελετό, σιδηρά κιγκλιδώματα, καθώς και φύτευση πρασίνου με τη μορφή ψηλών δέντρων, • τοποθέτηση κατά μήκος της οδού στάσεων υπεραστικού λεωφορείου, • διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο τέλος κάθε οικοδομικού τετραγώνου. • μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ .Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Ανά Περιφερειακή ενότητα 
 • Ανά Δήμο 
 •  Επιλογές φίλτρων
 • Ανά κατηγορία έργου