Navigation Menu

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Έργο

  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΕΔΙΣΑ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  8.892.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: – Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων (Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την διαλογή και ανάκτηση των απορριμμάτων – Προμήθεια ενός (1) περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος για την μεταφορά των ανακυκλωσίμων υλικών) – Τις απαιτούμενες Η/Μ Εγκαταστάσεις για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού της Μηχανικής Διαλογής – Την προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα. – Την προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων – Προμήθεια δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα (2.150) πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων) – Την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του.

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  276.750,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός οχήματος με προσαρτήματα στο Δήμο Πλατανιά. Συγκεκριμένα θα γίνει η προμήθεια ενός βασικού οχήματος πολιτικής προστασίας στο οποίο θα προσαρτώνται τα παρακάτω εξαρτήματα: • εκχιονιστική λεπίδα, • χορτοκοπτικός – κλαδευτικός βραχίονας με εκτοξευτήρα και αυτόματη συλλογή των ρινισμάτων, και • κλαδοθρυμματιστής.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΟΚΕΦΑΛΑΣ, ΖΥΜΠΡΑΓΟΥ, ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ, ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ, ΜΑΛΕΜΕ, ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΡΟΥΛΑΧΙΑΝΩΝ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΓΕΡΑΝΙΟΥ, ΜΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Έργο

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΟΚΕΦΑΛΑΣ, ΖΥΜΠΡΑΓΟΥ, ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ, ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ, ΜΑΛΕΜΕ, ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΜΑΡΟΥΛΑΧΙΑΝΩΝ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΓΕΡΑΝΙΟΥ, ΜΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Δικαιούχος

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  647.967,61

Περιγραφή

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Κολυμβαρίου, Μαραθοκεφάλας, Ζυμβραγού, Δρομόνερου, Καμισιανών της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου και των οικισμών Μάλεμε, Ξαμουδοχωρίου, Μαρουλαχιανών, Κυπάρισσου, Γερανίου, Μοδίου και Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης θα αποτελούνται από σωληνώσεις σκληρού πολυαιθυλενίου (HDPE CE 100, τρίτης γενιάς και πίεσης 12,5atm).

 • Έργο

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  379.455,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για την ενίσχυση του έργου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων του. Πιο αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει τα εξής: • Προμήθεια βασικού εξοπλισμού για την οργάνωση χώρων καταφυγής, παροχής πρώτων βοηθειών, αλλά και καταυλισμού, οι οποίοι προβλέπεται να υποδεχθούν πλήθος ανθρώπων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμού). Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια σκηνών και τουαλετών. • Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με χάρτες χώρων καταφυγής / πρώτων βοηθειών και άλλων πολύτιμων πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας, σε ολόκληρη την έκταση του νέου Δήμου Χανίων, σε δύο γλώσσες (Ελληνική-Αγγλική). Οι εν λόγω πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ήδη προσδιορισθείσες και εγκριθείσες θέσεις.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  202.659,11

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στο Δήμο Πλατανιά και συγκεκριμένα στον οικισμό Κολυμβαρίου. Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών συλλογής, μεταφοράς και συνένωσης των δικτύων αποχέτευσης των τμημάτων του οικισμού με το υφιστάμενο κύριο δίκτυο αποχέτευσης.  Το συνολικό μήκος όλων των αγωγών που πρόκειται να κατασκευαστούν ανέρχεται σε 1,88 χλμ. Με την ολοκλήρωση του έργου, επιτυγχάνεται η διασύνδεση του Κολυμβαρίου με τον Βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ Βόρειου Άξονα.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΑΓΙΑΣ – ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ)
 • Δικαιούχος

  ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  3.707.410,44

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες ολοκλήρωσης των βασικών δικτύων ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου που αποσκοπούν τόσο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής όσο και στην προστασία του υδροφορέα Αγιάς – Μυλωνιανών που υδροδοτεί και αρδεύει το 70% των υδροδοτούμενων & αρδευόμενων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων καθώς και στη μείωση της ρύπανσης της λίμνης της Αγιάς που είναι ενταγμένη στις περιοχές NATURA. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι συνδετήριοι αγωγοί και το βασικό δίκτυο ακαθάρτων των οικισμών Κυρτωμάδου, Επισκοπής, Αγιάς, Μυλωνιανών, Μαρμαρά, Βαρυπέτρου, Ποτιστηριών, Βαμβακόπουλου και Περιβολίων. Προβλέπεται να κατασκευαστούν κεντρικά και δευτερεύοντα δίκτυα λυμάτων συνολικού μήκους 22.500μ. και καταθλιπτικοί αγωγοί συνολικού μήκους 6.010 μ. Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή των απαραίτητων υπόγειων αντλιοστασίων λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς για τη λειτουργία του δικτύου που θα κατασκευασθεί, καθώς και δύο μικρότερων υπόγειων αντλιοστασίων λυμάτων (τύπου κόμπακτ) στις περιοχές Προφήτη Ηλία Μουρνιών & Νεροκούρου για τη λειτουργία των ήδη κατασκευασμένων (από ίδιους πόρους) δικτύων ακαθάρτων των οικισμών των ανωτέρω περιοχών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Έργο

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.353.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε επεμβάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της λίμνης της Αγιάς ως πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυτική ζώνη της λίμνης που αποτελεί και την κεντρική είσοδό της, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανατολική ζώνη ανέπαφη, καθώς εκεί υπάρχουν σήμερα τα πιο ευαίσθητα στοιχεία του οικοσυστήματος της λίμνης. Αναλυτικότερα ο σχεδιασμός που προβλέπεται για την ανάδειξη της λίμνης σε περιβαλλοντικό πάρκο περιλαμβάνει: •Διαμόρφωση κύριας και δευτερεύουσας εισόδου-πρόσβασης, με στοιχεία ενημέρωσης-εκπαίδευσης των επισκεπτών. •Διαμόρφωση διαδρόμων κίνησης πεζών και ποδηλάτων. •Κατασκευή παρατηρητηρίων με πληροφοριακό υλικό, με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση. •Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙ – ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΑ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΓΩΓΌ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΓΕΡΑΝΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Α5, Α5Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
 • Έργο

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙ – ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΑ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΓΩΓΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ – ΓΕΡΑΝΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Α5, Α5Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  2.120.553,14

Περιγραφή

Το έργο αφορά : • στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Ξαμουδοχώρι – Βλαχερωνίτισσα και των αγωγών προσαγωγής των λυμάτων τους στον κύριο αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Κολυμβάρι-Γεράνι. • στις εργασίες συντήρησης και επισκευών στα αντλιοστάσια Α5 και Α5α. •στην κατασκευή νέου κτιρίου εντός της Ε.Ε.Λ. Χανίων – Κολυμβαρίου για την τοποθέτηση του συστήματος βιομηχανικού νερού και την επιπλέον χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου. και  εργαστήριο της Ε.Ε.Λ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ
 • Έργο

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  4.752.719

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες ολοκλήρωσης των βασικών δικτύων ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας ,που αποσκοπούν τόσο στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής όσο και στη μείωση της ρύπανσης των θαλάσσιων ακτών της περιοχής που είναι βραβευμένες με την γαλάζια σημαία της Ε.Ε. και χαρακτηρίζονται από έντονο τουριστικό ενδιαφέρον. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι τα υπολειπόμενα δευτερεύοντα δίκτυα ακαθάρτων, καθώς και ορισμένα τριτεύοντα δίκτυα (κυρίως σε πυκνοδομημένες περιοχές), εντός της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων έτσι ώστε το υλοποιημένο ποσοστό δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή να πλησιάσει το 90%.  Θα κατασκευαστούν  δίκτυα  συνολικού μήκους  28.500 μ. , δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί βαρύτητας ακαθάρτων στις Δημοτικές Κοινότητες Γαλατά και Δαράτσου και στην Τοπική Κοινότητα Σταλού καθώς και τριτεύοντες αγωγοί ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Α2 ΚΑΙ Α9 (ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3
 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Α2 ΚΑΙ Α9 (ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ – ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3
 • Δικαιούχος

  ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  809.000,00

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή 2 νέων αντλιοστασίων λυμάτων και στην εγκατάσταση συστήματος απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο της πόλης των Χανίων. Αναλυτικά, προβλέπεται : • Η κατασκευή δύο νέων σύγχρονης τεχνολογίας αντλιοστασίων λυμάτων Α2 (στην οδό Σήφακα) και Α9 (στην οδό Ακτής Ενώσεως – Τελωνείο) μέσα στον ιστό του Ενετικού Λιμένα – Παλιά Πόλη των Χανίων. • Η εγκατάσταση συστήματος απόσμησης στο κεντρικό Αντλιοστάσιο (Α3) της πόλης των Χανίων – περιοχή Κουμ – Καπί.

ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ : ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 • Έργο

  ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ : ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΔΑΛΗ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  600.000,00

Περιγραφή

Η πράξη αφορά στην κατασκευή αγωγών ομβρίων στις οδούς Γερασίμου Παρδάλη, Μελετίου Μεταξάκη και Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων, μετά των απαιτούμενων φρεατίων επισκέψεως και φρεατίων υδροσυλλογής. Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων ανέρχεται σε 1.092 μ. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων ομβρίων στους δρόμους Γερασίμου Παρδάλη και Μελετίου Μεταξάκη θα γίνει νέα οδοστρωσία και στην οδό Ελ. Βενιζέλου, θα γίνει επαναφορά του αποξηλωθέντος ασφαλτικού.

 • Ανά Περιφερειακή ενότητα 
 • Ανά Δήμο 
 •  Επιλογές φίλτρων
 • Ανά κατηγορία έργου