Navigation Menu

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟΜΑΔΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟΜΑΔΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  400.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός χώρου τοπόσημου για τον οικισμό Κυρτομάδο Δήμου Χανίων ο οποίος δεν διαθέτει άλλη πλατεία ή κοινόχρηστο χώρο. Ο σχεδιασμός αρχικά εξυπηρετεί τους κατοίκους των γύρω περιοχών δημιουργώντας χώρους παιχνιδιού και ξεκούρασης, αλλά περιλαμβάνει και χώρους πολιτισμού και εκπαίδευσης καθώς μπαίνουν προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή υπαίθριων μαθημάτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές κοινότητες για πολιτιστικά δρώμενα και προώθηση τοπικών προϊόντων, καθώς επίσης και ως προορισμός σχολικών εκδρομών. Παράλληλα προβλέπονται όλες οι αναγκαίες υποδομές, χώρος στάθμευσης οχημάτων ΙΧ και λεωφορείου, υποδομές άρδευσης πρασίνου, φωτισμός της νέας πλατείας και ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ
 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  165.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Βαρύπετρου Δήμου Χανίων.Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής : •  Δημιουργία δύο εισόδων στην πλατεία. •  Δημιουργία τεσσάρων θέσεων στάθμευσης μια από τις οποίες για ΑμεΑ. • Διαπλάτυνση των υπαρχόντων πεζοδρομίων στο βόρειο όριο της διαμόρφωσης. • Ασφαλτόστρωση του δρόμου που διατηρείται, στο βόρειο τμήμα της πλατείας. • Κατασκευή καθιστικού χώρου με παγκάκια και πέργκολα που θα καλυφθεί με πράσινο, για σκίαση τους καλοκαιρινούς μήνες και θα εξασφαλίζει ένα ενδιαφέρον σημείο θέασης προς τον ορεινό όγκο και την οπτική ενοποίηση με την υφιστάμενη πλατεία. • Δημιουργία ελεύθερου χώρου γύρω από υφιστάμενο μνημείο. •Κατασκευή πέτρινης βρύσης. • Διαμόρφωση τριών επιπέδων κερκίδων και χώρου παιχνιδιού για τα παιδιά της περιοχής. • Φύτευση υψηλού πρασίνου για σκίαση στο χώρο καθιστικού και στο μικρό χώρο εκδηλώσεων, κοντά στο χώρο στάθμευσης. • Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. • Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άρδευσης για την υφιστάμενη και τη νέα φύτευση.

 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  885.975

Περιγραφή

Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου ισόγειου κτιρίου εμβαδού 313,31 τ.μ. και του περιβάλλοντα χώρου του που θα χρησιμοποιηθεί ως Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) στη Χώρα Σφακίων καθώς και στην προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ,ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ,ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  660.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση πλατειών των οικισμών Μανολιόπουλου, Λίμνης, Ξηροκαμπίου, Κυπαρίσσου, Συριλίου και Μελισσουργείου του Δήμου Πλατανιά, με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση των ευρύτερων οικισμών και την απόδοση των ελεύθερων χώρων στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Αποτέλεσμα του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η δημιουργία υποβάθρου για εμπορικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες.

 • Έργο

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ & ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΟΧΩΡΙ , Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  415.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση των Ναών του Αγίου Νέστορα και Αγίου Δημητρίου, στο Κατοχώρι Κεραμιών, Δήμου Χανίων. Για τον Ναό Αγ. Νέστορα, προβλέπεται : • Καθαίρεση σαθρών ή νεώτερων επιχρισμάτων, εξυγίανση των λιθοδομών  και κατασκευή νέων πατητών επιχρισμάτων. • Σφράγιση των ρηγματώσεων µε λιθοσυρραφές. • Αποξήλωση του δαπέδου και αντικατάστασή του από ορθογωνισμένες πλάκες πωρόλιθου. • Υποθεµελιώσεις μετά από τις σχετικές τομές που θα πραγματοποιηθούν. • Καθαρισμοί και συντήρηση όλων των λίθινων στοιχείων (θυρώματα, λαξευτό γείσο, υδρορροές, νευρώσεις σταυροθολίων, λαξευτά περίθυρα κτλ). Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων • Στεγανοποίηση του εξωραχίου του θόλου • Αντικατάσταση κουφωμάτων µε νέα ξύλινα • Συντήρηση του ξύλινου τέµπλου και επανατοποθέτησή του • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, σύστημα απορροής ομβρίων • Στέγαση του Νότιου τμήματος, ανάκτηση στηθαίων και κατασκευή ξύλινης σκάλας. Για το Ναό Αγ. Δημητρίου, προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: • Αντιστήριξη της Ανατολικής και Νότιας τοιχοποιίας. • Υποθεµελίωση και κατασκευή συστήματος απορροής οµβρίων εξωτερικά. • Εξυγίανση των λιθοδομών, µε χαλικολογήµατα, αρμολογήματα και λιθοσυρραφές. • Ανάκτηση του θόλου και της καμπύλης κόγχης του ιερού • Αντικατάσταση όλων των φθαρμένων λίθινων στοιχείων του θυρώµατος, • Διάνοιξη παράθυρου • Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων • Ανακατασκευή του δαπέδου µε ξύλινο • Βελτίωση του υπεδάφους θεμελίωσης (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) και κατασκευή αντιστήριξης στο νότιο και ανατολικό τμήμα • Ανάκτηση τμημάτων της τοιχοποιίας που έχουν καταρρεύσει • Νέα ηλεκτρική εγκατάσταση • Πινακίδα σήμανσης

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  353.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση τμήματος του οικισμού των Καλλιεργιανών του Δήμου Κισσάμου. Συνοπτικά, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις: • Καθαιρέσεις τμήματος παλιών τσιμεντοστρώσεων, νέα τσιμεντόστρωση και νέα επίστρωση με πέτρινες πλάκες σε σοκάκια του οικισμού. • Γενική ανάπλαση της κύριας πλατείας, μπροστά στο παλιό σχολείο, νέες επιστρώσεις από συνδυασμό υλικών, φυτεύσεις, μικροκατασκευές (κράσπεδα, λιθοδομές, χαμηλή εξέδρα οπλισμένου σκυροδέματος), εξοπλισμός (καθιστικά, πάγκοι, καλαθάκια καθαριότητας). • Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφωτισμός  • Διαμόρφωση διαδρομών όδευσης τυφλών .

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  465.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του οικισμού Κάμπου στη Δημοτική Ενότητα Ιναχωρίου. Οι εργασίες παρέμβασης λαμβάνουν χώρα στα σοκάκια, στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους εντός του οικισμού Κάμπου, στην κεντρική πλατεία και στην πλατεία μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο. Οι επεμβάσεις αφορούν πλακοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμό και κατάλληλο εξοπλισμό (καθιστικά, καλαθάκια), θέσεις για ΑμεΑ και οδεύσεις τυφλών.Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  245.000

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του εσωτερικού οδικού δικτύου του οικισμού του Θερίσου. Περιλαμβάνει: 1. Την ανάπλαση των 10 γεφυρών του οικισμού του Θερίσου και την βελτίωση της ασφάλειάς τους. 2. Την ανάπλαση της περιοχής Α (περιοχή του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης) με ανακατασκευή των δαπεδοστρώσεων, καθιστικών στοιχείων και δεντροφυτεύσεων. 3. Την ανάπλαση της περιοχής Β, που περιλαμβάνει το τμήμα της κεντρικής οδού (επαρχιακή οδός), που ορίζεται από και το γεφυράκι Νο 10 και την Περιοχή Α και το τοιχίο του ρέματος. 4. Ανάπλαση της Περιοχής Γ που περιλαμβάνει το γεφυράκι Νο 10 και την δευτερεύουσα οδό που οδηγεί στο Στρατηγείο του Ελ. Βενιζέλου. 5. Αντικατάσταση ασφαλτόστρωσης επαρχιακής οδού 34 “Χανιά – Περιβόλια – Θέρισος” σε τμήμα 400 μ. εντός οικισμού Θερίσου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

 • Έργο

  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  130.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Τοπικής Κοινότητας Λάκκων του Δήμου Πλατανιά. Οι εργασίες που θα γίνουν στο κτίριο είναι οι παρακάτω: 1. Ανακατασκευή εξωτερικής σκάλας πρόσβασης στο A’ επίπεδο και εγκατάσταση αναβατορίου ΑμεΑ. 2. Πρόσβαση ΑμεΑ στο Α’ επίπεδο. 3. Κατασκευή WC ΑμεΑ στο Α’ επίπεδο. 4. Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων. 5. Διαμόρφωση Β’ επιπέδου με κουζίνα WC και αποθήκη. 6. Ανακατασκευή Ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. 7. Ψύξη – θέρμανση. 8. Χρωματισμοί.

 • Έργο

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.850.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανέγερση και στον εξοπλισμό κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά. Το κτίριο θα είναι διώροφο με υπόγειο βοηθητικό χώρο, θα απαρτίζεται από αίθουσες πολλαπλών δραστηριοτήτων, που θα φιλοξενούν ομιλίες, συνέδρια, συγκεντρώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, περιοδικές εκθέσεις, μικρές θεατρικές παραστάσεις κλπ, για τις ανάγκες του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα το κτίριο θα διαθέτει: α) ισόγειο, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο και τουαλέτες, β) όροφο, ο οποίος θα διαθέτει χώρο εκθέσεων, γραφείο και λουτρό, γ) υπόγειο, το οποίο θα απαρτίζεται από τον χώρο του μηχανοστασίου, αποθήκη σκηνικών, γενική αποθήκη, αποδυτήρια και τουαλέτες δ) περιβάλλοντα χώρο, αποτελούμενο από τμήματα καλυμμένα με κυβόλιθους, τμήματα βιομηχανικού δαπέδου και χώρο φύτευσης. Στο κτίριο θα κατασκευασθούν όλες οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κτιρίου.

 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  305.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στους εξωτερικούς χώρους του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στον οικισμό Θερίσου, για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και υπαίθριων εκδηλώσεων. Επίσης αφορά την αισθητική βελτίωσή των απαραίτητων υποδομών, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο. Αναλυτικά περιλαμβάνονται : Α. Στην αυλή εισόδου: 1. Εξασφάλιση πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρίες προς το Μουσείο και προς την αυλή των Βυζαντινών ναών. 2. Δημιουργία υπαίθριου καθιστικού με κοινόχρηστο δημόσιο χαρακτήρα που να μπορεί να λειτουργεί και έξω από τα όρια του Μουσείου και των Βυζαντινών μνημείων. 3. Κατασκευή υποδομής και οργάνωση χώρου για την τοποθέτηση των εξωτερικών εκθεμάτων. Β. Στην αυλή του κτιρίου: 1. Οργάνωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου για την εξυπηρέτηση μικρών υπαίθριων εκδηλώσεων. 2. Εξομάλυνση του φυσικού ανάγλυφου. 3. Κατασκευή υποδομής και οργάνωση χώρου για την τοποθέτηση των εξωτερικών εκθεμάτων.

 • Έργο

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  365.816,3

Περιγραφή

Η έργο αφορά  σε εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας του οικισμού Πάνω Βουβών, στην οποία βρίσκεται το μνημειακό δέντρο της Ελιάς των Βουβών και το Μουσείο Ελιάς Βουβών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία λιθόστρωτων πεζοδρομήσεων, προσβάσεων ΑΜΕΑ, θέσεων στάθμευσης, τοιχίων αντιστήριξης, λιθόκτιστων προστατευτικών τοιχίων, υπαίθριων καθιστικών και δενδροφυτεύσεων σκίασης. Επίσης, προβλέπεται η τοποθέτηση των κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων και του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού (καθιστικοί πάγκοι – καλαθάκια απορριμμάτων). Συμπληρωματικά, προβλέπεται η κατασκευή της απαραίτητης βάσης από σκυρόδεμα για την εγκατάσταση του νέου υποσταθμού της ΔΕΔΔΗΕ.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  560.499,28

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση τμήματος του οικισμού της Ρόκας του Δήμου Κισσάμου. Συνοπτικά, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις: • Καθαιρέσεις τμήματος παλιών τσιμεντοστρώσεων  και  επίστρωση με πέτρινες πλάκες στα σοκάκια του οικισμού. • Αποκατάσταση υφιστάμενων φυσικών μονοπατιών από χώμα και πέτρα με νέα λιθόστρωση-κατασκευή καλντεριμιού. • Γενική ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με νέες πλακοστρώσεις, και εγκατάσταση εξοπλισμού (καθιστικά, καλαθάκια καθαριότητας, πινακίδες ενημέρωσης). • Επίστρωση με κυβόλιθους στα τμήματα που πραγματοποιείται συχνή κίνηση οχημάτων. • Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφωτισμός με φανοστάτες, επιτοίχια (κρεμαστά και χωνευτά) φωτιστικά στους χώρους επέμβασης. • Διαμόρφωση διαδρομής όδευσης τυφλών με επίστρωση ειδικών πλακών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδρομή αυτή διαμορφώνεται στον βασικό πεζόδρομο που διέρχεται από το χώρο υποδοχής των επισκεπτών προς την είσοδο του φαραγγιού.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  468.200

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του οικισμού της Πολυρρήνιας και περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: • Καθαιρέσεις τμήματος παλιών τσιμεντοστρώσεων, νέα τσιμεντόστρωση και νέα επίστρωση με πέτρινες πλάκες στα σοκάκια του οικισμού. Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για τον έλεγχο της επιφανειακής απορροής των ομβρίων και κατασκευή τεχνικών έργων (κράσπεδα) στα σημεία που απαιτούνται. • Αποκατάσταση υφιστάμενων φυσικών μονοπατιών από χώμα και πέτρα με νέα λιθόστρωση-κατασκευή καλντεριμιού. • Γενική ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με νέες πλακοστρώσεις, εγκατάσταση εξοπλισμού (καθιστικά, καλαθάκια καθαριότητας, πινακίδες ενημέρωσης). • Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφωτισμός στους χώρους επέμβασης.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  408.729

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανάπλαση και αναβάθμιση κεντρικών κοινοχρήστων χώρων εντός των οικισμών Βαφέ και Φρε Δήμου Αποκορώνου. Οι εργασίες, ενδεικτικά, θα περιλαμβάνουν: – την καθαίρεση τμημάτων του ασφαλτικού τάπητα και των επιστρώσεων με σκυρόδεμα και τις συμπληρωματικές εκσκαφές για την τοποθέτηση των υποδομών για φωτισμό και όμβρια, – την κατασκευή των υποβάσεων για τις επιστρώσεις με την χρήση σκυροδέματος ελαφρά οπλισμένου, – την τοποθέτηση σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων ηλεκτροδότησης και την τοποθέτηση Η/Μ φρεατίων, – την κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων με ράμπες πρόσβασης για ΑμεΑ, – την κατασκευή επιστρώσεων κάθε τύπου με βιομηχανικούς κυβόλιθους, κυβόλιθους από πέτρα, πλάκες από πέτρα ακανόνιστες και ορθογωνισμένες και με πλάκες όδευσης τυφλών, – την κατασκευή λιθοδομών από πέτρα για την επένδυση τοίχων από σκυρόδεμα, για την κατασκευή οριοθέτησης και με παράλληλη χρήση χαμηλών καθιστικών, – την κατασκευή ξύλινων κατασκευών εξωτερικού χώρου (deck) για περίπατο και για καθιστικά, – την κατασκευή πλήρους υποδομής (αγωγοί διέλευσης καλωδίων, φρεάτια σύνδεσης, πίνακας) και ανωδομής εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 • Έργο

  ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΣΤΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  368.262

Περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ανάδειξης και στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου – πάρκου που βρίσκεται στις πηγές πόσιμου νερού εντός του οικισμού Στύλου του Δήμου Αποκορώνου. Οι επεμβάσεις είναι ήπιες και περιορίζονται σε: – εργασίες χωματουργικές (εκσκαφές) για τη διαμόρφωση των προβλεπόμενων διαδρομών, – εργασίες καθαιρέσεων στοιχείων επιστρώσεων, λιθοδομών, οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος, – εργασίες κατασκευής υπόβασης με συμπύκνωση και χρήση σταθεροποιητή αδρανών για τη διαμόρφωση των μονοπατιών, – εργασίες σκυροδέτησης για την οριοθέτηση των μονοπατιών από προκατασκευασμένα λούκια απορροής ομβρίων και κράσπεδα από σκυρόδεμα – εργασίες επιστρώσεων στην είσοδο του χώρου, πέριξ της εκκλησίας, στο υπαίθριο θέατρο, στο καθιστικό πλησίον των πηγών, στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού και στο χώρο του μνημείου, – εργασίες κατασκευής μικρών αποθηκευτικών χώρων και κτιρίων εξυπηρέτησης κοινού, – εργασίες κατασκευής ξύλινων στοιχείων χώρου (υπαίθριο ξύλινο δάπεδο, πέργκολες, γεφυράκι, κιγκλίδωμα οριοθέτησης και προστασίας), – εργασίες τοποθέτησης αστικού εξοπλισμού (καθιστικά), – εργασίες κατασκευής μικρών λιθοδομών για χρήση κρήνης, – εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικής υποδομής και φωτιστικών σωμάτων.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  201.720

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης της κεντρικής πλατείας οικισμού Πλάκας δημοτικής ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου. Συγκεκριμένα κατασκευάζονται καθιστικοί χώροι, πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ, και μία βρύση. Το έργο περιλαμβάνει: • εργασίες αντικατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώματος και της τσιμεντόστρωσης με επιστρώσεις κυβόλιθων ενώ τμηματικά θα κατασκευαστεί “”σταμπωτό”” δάπεδο από σκυρόδεμα, • εργασίες επιστρώσεων με κυβόλιθους, • εργασίες κατασκευής λιθοδομών είτε αυτόνομων είτε ως επικάλυψη στηθαίων από σκυρόδεμα, • κατασκευή καθιστικών και βρύσης, • τοποθέτηση φωτισμού.

 • Έργο

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΒΕΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  28η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  50.000

Περιγραφή

Ο ναός του Αγ. Βασιλείου, πλησίον του οικισμού Πάνω Βουβών του Δήμου Πλατανιά Χανίων, αποτελεί ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, βυζαντινό μνημείο του 14ου αιώνα. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μικρού μονόχωρου ναού, ο θόλος του οποίου ενισχύεται με δυο σφενδόνια που στηρίζονται σε υφαψίδια. Ανατολικά του ναού έχουν αποκαλυφθεί λείψανα προγενέστερου ναού, ο οποίος δεν προσδιορίζεται χρονικά. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου επιδιώκονται: – η αποκάλυψη και συντήρηση του τοιχογραφικού διάκοσμου και – η αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  195.000

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε παρέμβασεις που αποσκοπούν στην ανάδειξη των διαδρομών που οδηγούν στα σημεία ιδιαίτερης αισθητικής αξίας του οικισμού Λούχι Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου του Δήμου Κισσάμου. Θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις: – Καθαιρέσεις τμήματος παλιών τσιμεντοστρώσεων, κατασκευή νέας οπλισμένης τσιμεντόστρωσης και νέα επίστρωση με πέτρινες πλάκες και με πέτρινους κυβόλιθους στα σοκάκια και τους δρόμους του οικισμού αντίστοιχα. Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για τον έλεγχο της επιφανειακής απορροής των ομβρίων. – Κατασκευή νέων πέτρινων τοίχων και αποκατάσταση υφιστάμενων ξερολιθιών. – Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφωτισμός με φανοστάτες, και επιτοίχια φωτιστικά στους χώρους επέμβασης. – Εγκατάσταση εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι καθαριότητας).

 • Έργο

  ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΜΠΡΟΥ ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  998.610

Περιγραφή

Το έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση των οικισμών Ίμπρου και Ασκύφου του Δήμου Σφακίων. Το δίκτυο έχει ως αφετηρία στην υφιστάμενη δεξαμενή στον οικισμό Κομιτάδες, από εκεί επεκτείνεται βόρεια, και καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Ιμπρου. Για το σκοπό αυτό προβλέπονται 3 νέες δεξαμενές με αντλιοστάσια. Με τον αγωγό εξασφαλίζεται η επάρκεια νερού του οικισμού Ίμπρου, όπως επίσης και του οικισμού Ασκύφου, μέσου υφιστάμενου δικτύου που συνδέει την υφιστάμενη δεξαμενή στον οικισμό Ίμπρου με τον οικισμού Ασκύφου.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΩΤΗ, ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  460.020

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε επεμβάσεις ανάπλασης, σε κεντρικά σημεία των οικισμών Σκαλωτής, Νομικιανών και Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Σφακίων. Τα σημεία των οικισμών που επιλέγονται προς ανάπλαση αποτελούν “”τοπόσημα”” του κάθε οικισμού και σημεία τοπικού ενδιαφέροντος. Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική οργάνωση του κάθε οικισμού, είτε με την πλακόστρωση μονοπατιών είτε διαμόρφωση υφιστάμενων πλατειών, με στόχο να αναδειχτεί το χρώμα και το ύφος του χωριού. Η μορφή της παρέμβασης έλαβε υπόψη τα υπάρχοντα παραδοσιακά τμήματα του μονοπατιού ή της πλατείας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κτισμάτων της περιοχής. Αναλυτικά σε κάθε οικισμό θα υλοποιηθούν : α) Οικισμός Σκαλωτής : Διαμόρφωση μονοπατιού με επίστρωση πλακών ακανόνιστης πέτρας σε όλη την επιφάνεια του μονοπατιού. Ανακατασκευή και αποκατάσταση των σκαλοπατιών που υπάρχουν. β) Οικισμός Νομικιανών : Διαμόρφωση μονοπατιού με επίστρωση με ακανόνιστη πέτρα σε όλη την επιφάνεια του μονοπατιού. γ)Οικισμός Αγίου Νεκταρίου : Ανάπλαση πλατείας χωριού. Θα οριοθετηθεί ο αύλειος χώρος γύρω από τον περίβολο της εκκλησίας και θα δημιουργηθεί χώρος πρασίνου ενώ το υπόλοιπο τμήμα της πλατείας θα πλακοστρωθεί.””

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩΠΟΛΗΣ, ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΚΟΜΙΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  470.100

Περιγραφή

Το έργο αφορά σε επεμβάσεις ανάπλασης, σε κεντρικά σημεία των οικισμών Ανώπολης, Χώρας Σφακίων και Κομιτάδες του Δήμου Σφακίων. Τα σημεία των οικισμών που επιλέγονται προς ανάπλαση αποτελούν “”τοπόσημα”” του κάθε οικισμού και σημεία τοπικού ενδιαφέροντος.  Η μορφή της παρέμβασης έλαβε υπόψη τα υπάρχοντα παραδοσιακά τμήματα του μονοπατιού ή της πλατείας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κτισμάτων της περιοχής. Αναλυτικά σε κάθε οικισμό προβλέπονται : – Ανώπολη : Στην Ανώπολη θα υλοποιηθούν τρεις παρεμβάσεις. α)πλακόστρωση δρόμου και ανακατασκευή ξερολιθιών, β)Διαμόρφωση πλατείας “”Ιατρείου””, γ) Διαμόρφωση της πλατείας δίπλα στην εκκλησία Αγ.Δημητρίου. Αναλυτικά: θα πραγματοποιηθούν εργασίες πλακόστρωσης, φύτευσης, κατασκευής πέτρινων τοιχίων, διαμορφώσεις υψομέτρων, κατασκευής όδευσης ΑμεΑ, δημιουργία νησίδων πρασίνου. – Χώρα Σφακίων : Διαμόρφωση μονοπατιού και σκαλών. Επίσης θα διαμορφωθούν οι στάθμες του εδάφους. Η επιφάνεια του δρόμου θα στρωθεί με ακανόνιστες πλάκες. Επίσης και η επιφάνεια της μικρής πλατείας θα στρωθεί με τις ίδιες πλάκες, μεγαλύτερων διαστάσεων. – Κομιτάδες : Διαμόρφωση μονοπατιού. Επίσης θα διαμορφωθούν οι στάθμες του εδάφους. Η επιφάνεια του μονοπατιού θα στρωθεί με ακανόνιστες πλάκες.

 • Έργο

  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Η ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ” ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ””
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  186.960

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή διώροφου κτιρίου στην περιοχή Ασκύφου στον οικισμό Αμμουδάρι, με σκοπό τη στέγαση του κέντρου πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Λευκών ορέων. Στο ισόγειο εμβαδού 120,6 τ.μ. διαμορφώνεται εκθεσιακός χώρος, χώρος ηλεκτρονικής πληροφόρησης, μικρή αποθήκη, WC και WC ΑμεΑ. Ο όροφος εμβαδού 43,51 τ.μ. διαμορφώνεται σε ενιαίο χώρο ως αναγνωστήριο. Επίσης προβλέπεται η διαμόρφωση της αυλής και η κατασκευή ράμπας ΑμεΑ.

 • Έργο

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  120.000

Περιγραφή

Το έργο έχει ως σκοπό την επαρκή ενημέρωση των επισκεπτών της νήσου Γαύδου, σε ότι αφορά στις περιπατητικές διαδρομές και στα αξιοθέατα του νησιού. Πρόκειται για τη σήμανση των παλαιών κοινόχρηστων μονοπατιών που συνέδεαν οικισμούς ή οδηγούσαν προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στα πλαίσια της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, για να γίνουν ελκυστικές οι παλιές διαδρομές που βοηθούν τον επισκέπτη να γνωρίσει σε βάθος το νησί και την ιστορία, μελετήθηκαν τα μονοπάτια με σκοπό την πληροφόρηση και την ανάδειξη τους. Το συνολικό μήκος των μονοπατιών είναι 25.848 μ.

 • Έργο

  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙ ΒΑΤΣΙΑΝΑ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  659.210

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην  αναβάθμιση-ανάπλαση  των κεντρικών οδών και των εσωτερικών οδικών δικτύων των τριών οικισμών της Γαύδου: Καστρί, Άμπελο και Βατσιανά. Η ανάδειξη και αναβάθμιση των οικισμών στοχεύει αφενός μεν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, αφετέρου στην αισθητική αναβάθμισή των οικισμών .  Επιγραμματικά, η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: -Επισκευή υφιστάμενων και κατασκευή νέων περιμετρικών τοιχίων από ξερολιθιά. -Οριοθέτηση υφιστάμενων μονοπατιών. -Τοποθέτηση λιθόστρωσης, στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών. -Τοποθέτηση νέου σταθεροποιημένου χωμάτινου δάπεδου. -Διαχείριση όμβριων υδάτων. -Τοποθέτηση δικτύου χαμηλού φωτισμού, στους τοίχους από ξερολιθιά. Επιπλέον, προβλέπεται η τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Άμπελος και Καστρί.

 • Έργο

  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  909.878,05

Περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι ο διαχωρισμός των μικτών σήμερα δικτύων ύδρευσης –άρδευσης καθώς και η κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών ύδρευσης από νερά υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων αλλά και νέων υδρογεωτρήσεων και όχι από όμβρια νερά όπως γίνεται σήμερα. Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή  11.900 μ. αγωγών ύδρευσης, 460 μ. σωλήνωσης για εκκενώσεις των αγωγών, μίας διθάλαμης δεξαμενής χωρητικότητας 500 κ.μ., και τον αγωγό αποχέτευσης και εκκένωσής της, μήκους 242 μ., ένα αντλιοστάσιο με δύο αντλητικά συγκροτήματα (το ένα εφεδρικό) παροχής 7 κ.μ./ώρα και μανομετρικού 149 μ.

 • Έργο

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
 • Δικαιούχος

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Προϋπολογισμός Ένταξης

  1.191.600

Περιγραφή

Το έργο αφορά στην ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης του δήμου Αποκορώνου μέσω της κατασκευής νέων δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού, της επέκτασης των δικτύων ύδρευσης για την σύνδεση των δεξαμενών στο δίκτυο και την τροφοδότηση οικιστικών περιοχών με ικανές ποσότητες πόσιμου νερού για την ποσοτική και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών. Οι νέες δεξαμενές είναι προκατασκευασμένες, μεταλλικές, πιστοποιημένες κατάλληλα για χρήση αποθήκευσης πόσιμου νερού, που θα τοποθετηθούν αφού προηγηθούν οι σχετικές εργασίες υποδομής (εκσκαφές, εκβραχισμοί, επιχώματα, συμπιέσεις, σκυροδέτηση βάσης τοποθέτησης, σκυροδέτησης τοιχίων αντιστήριξης). Τα νέα δίκτυα θα συνδέσουν τις παραπάνω δεξαμενές καθώς και υφιστάμενες λειτουργούσες υποδομές (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις) στο υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο διανομής νερού ύδρευσης. Οι εργασίες για αυτά αφορούν εκσκαφές ορυγμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών, επίχωση αγωγών με υλικά λατομείου και διαχείριση προϊόντων εκσκαφών. Τέλος γίνεται αντικατάσταση 2 αντλητικών συγκροτημάτων κυκλοφορίας ύδατος με νέα, δυναμικότητας 140 και 23 κ.μ./ώρα μετά των η/μ εργασιών εγκατάστασης και σύνδεσης στο δίκτυο.

 • Ανά Περιφερειακή ενότητα 
 • Ανά Δήμο 
 •  Επιλογές φίλτρων
 • Ανά κατηγορία έργου