espa
facebookinstagram
el

 

 

Κριτήρια Επιλογής Έργων

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και το άρθρο 8 του Νόμου 4314/2014 οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συντάσσουν τα κριτήρια επιλογής πράξεων των ΕΠ τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων :

  • οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
  • δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή
  • τηρούν τις γενικές αρχές προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών, τη μη διάκρισης και της αειφόρου ανάπτυξης

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης διαμορφώνει τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής που θα εφαρμόζονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων των δράσεων που εξειδικεύονται, στο Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής.