Προσκλήσεις Τεχνικής Βοήθειας

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις Τεχνικής Βοήθειας


Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» για την υλοποίηση των ενεργειών Τ.Β. του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 και τη Διοικητική Ολοκλήρωση έργων ΕΤΠΑ του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» 13/02/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για τη διαχείριση ενταγμένων πράξεων (ΕΚΤ+) , στο πλαίσιο των Ειδικών στόχων ES04.6 & ES04.11 του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027» 01/02/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος ¨Κρήτη¨ για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση Χρηματοοικονομικών & Διοικητικών Διαδικασιών Πράξεων των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της» 23/01/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος “Κρήτη” για την υλοποίηση/διαχείριση δράσεων της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027» 12/01/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτης» για τη διαχείριση ενταγμένων πράξεων (ΕΤΠΑ) των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, στους τομείς των μεταφορών, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης» 11/01/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την ενεργοποίηση δράσεων (ΕΤΠΑ) πλην κρατικών ενισχύσεων, του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027» 11/01/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτης» για τη διαχείριση ενταγμένων πράξεων (ΕΤΠΑ) των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, στους τομείς πολιτισμού, υγείας – πρόνοιας, διαχείρισης κινδύνων και έρευνας & καινοτομίας» 10/01/2024
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» 10/01/2024
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» 07/12/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την ενεργοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027» 08/11/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για τη αποτύπωση των δράσεων που δύνανται να αξιοποιηθούν από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης συμπληρωματικά στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027» 19/10/2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων». 07/08/2023
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» 31/07/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο