Προσκλήσεις

  1. Αρχική
  2. /
  3. Προσκλήσεις


Κατάσταση:Τίτλος Κατάσταση Προϋπολογισμός Έναρξη
Πρόσκληση_ΕΚΤ+_1 Ανενεργή 8.350.666 10/02/2023
Πρόσκληση ΟΧΕ-ΒΑΑ Ενεργή 73.023.428 10/02/2023
Δράση Τ.Β.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ Ενεργή 2.862.365 06/03/2023
Δράση Τ.Β.1: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Ενεργή 5.000.000 06/03/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο