Επιτροπή Παρακολούθησης

 1. Αρχική
 2. /
 3. Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ»
 4. /
 5. Επιτροπή Παρακολούθησης

Η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 προβλέπεται Τις διατάξεις του ν. 4914/2022 (A’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και ειδικότερα των άρθρων 29 και 63 (παρ. 12) αυτού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη  στις 2 Σεπτεμβρίου  2022 και τροποποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2023 (ΦΕΚ 3297/τ.Β/18-05-2023)

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου είναι:

 • Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης
 • Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, επιτελικών μονάδων Υπουργείων και της ΜΟΔ Α.Ε.
 • Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
 • Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του προγράμματος

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι:

 • Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
 • Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου,
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων,
 • Εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας,
 • Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί με βάση τον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίθηκε στην 1η Συνεδρίασή της.

Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 (Ηράκλειο- 26/10/2022)


2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 (Ηράκλειο- 22/06/2023)

 

Γραπτές Διαδικασίες

Γραπτή Διαδικασία 1 (14-02-2023) Συνημμένα Αρχεία – Απόφαση Έγκρισης

Γραπτή Διαδικασία 2 (04-07-2023) Συνημμένα Αρχεία Απόφαση Έγκρισης

Γραπτή Διαδικασία 3 (26-07-2023) Συνημμένα Αρχεία – Απόφαση Έγκρισης

Γραπτή Διαδικασία 4 (27-07-2023) Συνημμένα ΑρχείαΑπόφαση Έγκρισης

Γραπτή Διαδικασία 5 (12-10-2023) Συνημμένα Αρχεία Απόφαση Έγκρισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο