Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS)

 1. Αρχική
 2. /
 3. Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS)

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία διαβούλευσης για την αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Έχουμε αποκομίσει μια σημαντική εμπειρία από την εφαρμογή της RIS3 στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Επιδιώκουμε να τεκμηριώσουμε καλύτερα τον προσανατολισμό της στρατηγικής για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Στο Concept Paper παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα από την έως τώρα εφαρμογή της RIS3 καθώς και η πρόταση για την αναθεώρηση της. Οι προτεινόμενοι τομείς εξειδίκευσης είναι:

 • Ευφυής Τουρισμός Πολιτισμός
 • Βιώσιμη Αγροδιατροφή
 • Αποτελεσματική Υγεία και Ευεξία
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Βιώσιμη Χρήση Πόρων

Τα πεδία εξειδίκευσης ανά τομέα αναφέρονται ενδεικτικά, στηρίζονται δε στην ανάλυση των προτάσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και των βασικών τάσεων στην διεθνή οικονομία.

Η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης θα εισφέρει τη δική σας οπτική με βάση τις εμπειρίες και γνώση που έχετε αποκτήσει ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο σχεδιασμός των δράσεων. Σε αυτή τη φάση το ζητούμενο είναι να διατυπώσουμε με σαφήνεια τα πεδία εξειδίκευσης ανά τομέα στα οποία θα συγκεντρωθούν οι αναπτυξιακές προσπάθειες.

Επισημαίνεται ό,τι η RIS3 είναι μια ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας που βασίζεται σε τέσσερις γενικές αρχές:

 • Επιλογές και κρίσιμη μάζα,
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
 • Συνδεσιμότητα και συστάδες (clusters), και
 • Συνεργατική ηγεσία.

Ως εκ τούτου είναι κρίσιμο να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας εκεί που συγκλίνουν οι περιφερειακές ερευνητικές και επιχειρηματικές δυνάμεις και διαφαίνονται προϋποθέσεις δημιουργίας ισχυρών πλεονεκτημάτων. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι ο περιορισμός των πεδίων και η συγκέντρωση των πόρων για να υπάρξουν σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής θα διατεθούν πόροι από πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης. Είναι χρήσιμο να διατυπώσετε την δική σας άποψη για το τύπο των δράσεων που θεωρείτε αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα νέα προγράμματα (κίνητρα επενδύσεων, συμπράξεις, κουπόνια καινοτομίας, ενισχύσεις υποδομής, δημιουργία φορέων).

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

Ακολουθεί το Consept Paper και ο σύνδεσμος προς τη φόρμα υποβολής σχολίων και προτάσεων για τη δημόσια διαβούλευση αναθεώρησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης

*Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιοποιηθούν στη διαδικασία αναθεώρησης της Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν (το σύνολο ή αποσπάσματα αυτών) ανώνυμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο