1η Διαβούλευση

  1. Αρχική
  2. /
  3. 1η Διαβούλευση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, αξιοποιώντας πόρους των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+) επιδιώκει την Ποιοτική Ανάπτυξη, την Ενεργό Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Κοινωνική Συνοχή στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την ΠΠ 2021-2027, η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει μία σειρά ενεργειών οι οποίες  αφορούν στην  :

  1. ενημέρωση των φορέων, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, αλλά και των πολιτών, σχετικά με το πλαίσιο που διέπει το σχεδιασμό του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος,
  2. ενεργή συνεισφορά τους στο διάλογο για τη διαμόρφωση των βασικών προτεραιοτήτων και δράσεων που θα υιοθετηθούν, υπό το πρίσμα των  Πέντε (5) Στρατηγικών Στόχων της  νέας Πολιτικής Συνοχής 2021-2027.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 1η Διαβούλευση του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2017

Παρακαλούμε :

  1. Διαβάστε το έγγραφο Concept Paper του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.
  2. Συμπληρώστε και υποβάλετε το  παρόν Ερωτηματολόγιο (η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί)
  3. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της διαβούλευσης

Ολοκληρώθηκε με σημαντική συμμετοχή η 1η φάση διαβούλευσης του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, σχετική με τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών για κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα της Περιφέρειας Κρήτης .

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή. Συνεχίζουμε στη 2η φάση διαβούλευσης, για τις εργασίες της οποίας θα ενημερωθείτε σύντομα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο