Τέταρτη Σημειακή Συνάντηση Δημόσιας Διαβούλευσης ΟΧΕ Εμβληματικών Διαδρομών / Περιβάλλον και Πολιτισμός της Περιφέρειας Κρήτης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διαβούλευσης της Στρατηγικής ΟΧΕ Εμβληματικών Διαδρομών / Περιβάλλον και Πολιτισμός της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιείται η τέταρτη σημειακή συνάντηση, που αφορά την περιοχή του Παγκοσμίου Δικτύου Αποθέματος […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο