Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός στόχος: ESO4.11
Κωδικός ΟΠΣ: 6002212
Ημερομηνία ένταξης: 20/09/2023
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Προϋπολογισμός Πράξης: 2.352.389,23


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο