ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός στόχος: ESO4.11
Κωδικός ΟΠΣ: 6002243
Ημερομηνία ένταξης: 29/09/2023
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Προϋπολογισμός Πράξης: 231.198,63


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο