ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός στόχος: RSO4.5
Κωδικός ΟΠΣ: 6003315
Ημερομηνία ένταξης: 27/10/2023
Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός Πράξης: 2.305.842,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο