ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός στόχος: RSO4.5
Κωδικός ΟΠΣ: 6003314
Ημερομηνία ένταξης: 30/10/2023
Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός Πράξης: 531.898,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο