ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της επιχειρηματικότητας
Ειδικός στόχος: RSO1.1
Κωδικός ΟΠΣ: 6002604
Ημερομηνία ένταξης: 04/10/2023
Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός Πράξης: 458.800,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο