Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ασθενοφόρων οχημάτων προνοσοκομειακής φροντίδας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) ασθενοφόρων...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός στόχος: RSO4.5
Κωδικός ΟΠΣ: 6002309
Ημερομηνία ένταξης: 18/09/2023
Δικαιούχος: 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός Πράξης: 1.145.760,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο