Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Κρήτη (σχολικό έτος 2023-2024)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός στόχος: ESO4.11
Κωδικός ΟΠΣ: 6001777
Ημερομηνία ένταξης: 13/07/2023
Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
Προϋπολογισμός Πράξης: 7.817.429,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο