Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενες υπηρεσίες)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός στόχος: ESO4.11
Κωδικός ΟΠΣ: 6002314
Ημερομηνία ένταξης: 18/09/2023
Δικαιούχος: ΕΕΤΑΑ ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε
Προϋπολογισμός Πράξης: 305.632,80


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο