ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΡΗΤΗ” 2021-2027

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 7. Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος: -
Κωδικός ΟΠΣ: 6001145
Ημερομηνία ένταξης: 25/04/2023
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»
Προϋπολογισμός Πράξης: 806.000,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο