Υποστήριξη της λειτουργίας και της διαχειριστικής ικανότητας της ΕΥΔ Προγράμματος Κρήτη 2021-2027

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. Υποστήριξη της λειτουργίας και...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 7. Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος: -
Κωδικός ΟΠΣ: 6000768
Ημερομηνία ένταξης: 07/04/2023
Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»
Προϋπολογισμός Πράξης: 337.280,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο