Υποστήριξη του Χωρικού Φορέα της ΟΧΕ των Εμβληματικών Διαδρομών της Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. Υποστήριξη του Χωρικού Φορέα...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 7. Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ
Ειδικός στόχος:
Κωδικός ΟΠΣ: 6003012
Ημερομηνία ένταξης: 05/10/2023
Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός Πράξης: 210.000,00


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο