Δράση 1.1.3 – Περιφερειακός Μηχανισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (μεταφερόμενη πράξη)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 1.1.3 – Περιφερειακός...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της επιχειρηματικότητας
Ειδικός Στόχος: RSO1.1
Προϋπολογισμός: 500.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
ΔΡΑΣΗ 1.1.3
Μετάβαση στο περιεχόμενο