Δράση 1.1.4 – Δίκτυο ερευνητικών υποδομών τοπικού χαρακτήρα

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 1.1.4 – Δίκτυο...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 1. Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της επιχειρηματικότητας
Ειδικός Στόχος: RSO1.1
Προϋπολογισμός: 10.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 1.1.4
Μετάβαση στο περιεχόμενο