Δράση 2.1.1.1 – Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 2.1.1.1 – Ενεργειακή...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.1
Προϋπολογισμός: 7.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
ΔΡΑΣΗ 2.1.1.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο