Δράση 2.5.1.1 – Συμπλήρωση / Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 2.5.1.1 – Συμπλήρωση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.5
Προϋπολογισμός: 700.000

Μετάβαση στο περιεχόμενο