Δράση 2.5.2.1 – Διαχείριση Υγρών αποβλήτων (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 2.5.2.1 – Διαχείριση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.5
Προϋπολογισμός: 27.500.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 2.5.2.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο