Δράση 2.7.2 – Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων αστικών κέντρων/οικισμών (μεταφερόμενες πράξεις) Ταμείο ΕΤΠΑ

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 2.7.2 – Ανάπτυξη...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 2. Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
Ειδικός Στόχος: RSO2.7
Προϋπολογισμός: 1.200.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 2.7.2
Μετάβαση στο περιεχόμενο