Δράση 3.2.1.3 – Συμπλήρωση/αναβάθμιση του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου (νέες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 3.2.1.3 – Συμπλήρωση/αναβάθμιση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 3. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας
Ειδικός Στόχος: RSO3.2
Προϋπολογισμός: 6.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 3.2.1.3
Μετάβαση στο περιεχόμενο