Δράση 4.1.2 – Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.1.2 – Ενίσχυση...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.1
Προϋπολογισμός: 2.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.1.2
Μετάβαση στο περιεχόμενο