Δράση 4.1.3 – Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.1.3 – Περιφερειακός...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.1
Προϋπολογισμός: 300.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.1.3
Μετάβαση στο περιεχόμενο