Δράση 4.11.10.1 – Ανάπτυξη υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες κλπ) (συνεχιζόμενες δομές)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.11.10.1 – Ανάπτυξη...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.11
Προϋπολογισμός: 1.400.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.11.10.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο