Δράση 4.11.7 – Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.11.7 – Κέντρα...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.11
Προϋπολογισμός: 8.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.11.7 ΚΔΗΦ
Μετάβαση στο περιεχόμενο