Δράση 4.11.8.1 – Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (συνεχιζόμενα ΤΟΜΥ)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.11.8.1 – Ενίσχυση...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.11
Προϋπολογισμός: 2.700.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
ΔΡΑΣΗ 4.11.8.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο