Δράση 4.2.2.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων α’/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.2.2.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.2
Προϋπολογισμός: 1.300.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.2.2.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο