Δράση 4.2.2.3 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων α’/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης (ενίσχυση φυσικής προσβασιμότητας των σχολικών εγκαταστάσεων για μαθητές/τριες ΑμεΑ)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.2.2.3 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.2
Προϋπολογισμός: 1.500.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.2.2.3
Μετάβαση στο περιεχόμενο