Δράση 4.2.4.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων γ’/βάθμιας εκπαίδευσης (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.2.4.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.2
Προϋπολογισμός: 3.700.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.2.4.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο