Δράση 4.2.5 – Αναβάθμιση – συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.2.5 – Αναβάθμιση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.2
Προϋπολογισμός: 8.000.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
ΔΡΑΣΗ 4.2.5
Μετάβαση στο περιεχόμενο