Δράση 4.5.2.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων (μεταφερόμενες πράξεις)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.5.2.1 – Αναβάθμιση/συμπλήρωση...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.5
Προϋπολογισμός: 3.800.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
ΔΡΑΣΗ 4.5.2.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο