Δράση 4.6.1 – Ανάπτυξη και ενδυνάμωση διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης /συνεκπαίδευσης μαθητών / μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.6.1 – Ανάπτυξη...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός Στόχος: ESO4.6
Προϋπολογισμός: 24.700.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
ΔΡΑΣΗ 4.6.1
Μετάβαση στο περιεχόμενο