Δράση 4.6.1.2 – Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (τμηματοποιημένες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 118α του ΚΚΔ 2021-2027)

  1. Αρχική
  2. /
  3. Δράση 4.6.1.2 – Προστασία...

Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεραιότητα: 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής
Ειδικός Στόχος: RSO4.6
Προϋπολογισμός: 1.800.000

Συνοδευτικά αρχεία εξειδίκευσης
Δράση 4.6.1.2
Μετάβαση στο περιεχόμενο